Faculty of Technology, Art and Design, Department of Computer Science

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) utgjør et sterkt og mangfoldig faglig miljø med tydelig internasjonalt preg. Arbeidet gjøres i en profesjonell organisasjon som er ledende i å ta i bruk ny teknologi og nye løsninger, og er langt fremme på tverrfaglig og eksternt samarbeid. Fakultet for teknologi, kunst og design er i sterk vekst og vi rekrutterer høyt kvalifiserte medarbeidere fra hele verden.
Fakultet TKD har om lag 4 000 studenter og 400 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm. Fakultetet utfører forskning og tilbyr utdanning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå innen teknologi, kunst og design.

Institutt for bygg- og energiteknikk tilbyr bachelorprogrammer og masterprogrammer i teknologifag, og har tillegg et doktorgradsprogram, samt forsknings- og utviklingsaktiviteter. Instituttet har om lag 60 ansatte og 850 studenter.

Institutt for bygg- og energiteknikk ved Fakultet for teknologi, kunst og design ved OsloMet har en ledig fast stilling som professor/førsteamanuensis i smart vannteknologi innen fagområdet vann- og miljøteknikk. Instituttet utvikler sin studieportefølje og planlegger oppstart av ny
masterspesialisering i Smart vannteknologi høsten 2023 og ønsker å styrke sitt fagmiljø i vannfeltet. OsloMet søker en innovativ, kreativ og ansvarlig person som kan bidra til undervisning, forskning og utvikling av fagfeltet vann- og miljøteknikk. Den ansatte skal lede forskning og utdanning innen modellering av urban vanninfrastruktur, klimatilpasning og cybersikkerhet i urbane vannsystemer. Det forventes også at den som ansettes skal samarbeide med forskningsgrupper ved instituttet for å drive tverrfaglig virksomhet.

Les mer om våre forskergrupper https://www.oslomet.no/om/tkd/be/fou

Dine arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil være å

 • undervise og veilede på bachelor-, master- og ph.d.-nivå
 • ha en sentral rolle i forskning og formidling av forskningsresultater både til fagmiljøer og
  samfunnet for øvrig
 • være en pådriver for å utvikle større forskningsprosjekter og søknader om ekstern
  finansiering sammen med kolleger i fagmiljøet
 • ta initiativ til og videreutvikle forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale
  samarbeidspartnere
 • spille en sentral rolle i arbeidet med å videreutvikle fagmiljøet og instituttets utdanninger
 • aktivt bidra til utvikling av høy kvalitet i utdanning ved institutt BE og OsloMet som helhet
 • ha kontakt med yrkesfeltet
 • initiere og gjennomføre eget forsknings- og utviklingsarbeid
 • utføre faglig-administrative oppgaver

Kvalifikasjonskrav

 • professor-/førsteamanuensis-kompetanse i vann- og miljøteknikk
 • PhD i ingeniørvitenskap, urbane vannsystemer, vann- og miljøteknikk eller liknende
  dokumentert omfattende forskningskompetanse og publisering på høyt nivå innen ett eller flere av følgende områder:
  • vann- og avløpssystemer
  • innsamling og behandling av avløpsvann
  • overvannshåndtering og rørteknikk
  • hydroinformatikk
  • bærekraftig byutvikling
 • erfaring med nasjonale og internasjonale forskningsnettverk 
 • erfaring med ledelse av prosjekter med ekstern finansiering
 • erfaring med faglig ledelse 
 • kunne vise til resultater med å innhente ekstern forskningsfinansiering
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk og engelsk 

Personer som på ansettelsestidspunktet ikke har tilstrekkelige ferdigheter i norsk eller annet skandinavisk språk, skal gis tilbud om opplæring i norsk, og skal innen tre år fra ansettelsestidspunktet kunne vise til norskferdigheter minimum tilsvarende nivå B2.  Kurs tilbys på OsloMet.

Søker må dokumentere relevant utdanningsfaglig kompetanse i henhold til OsloMets retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Det vil bli lagt vekt på

 • omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen. Vitenskapelig produksjon fra de siste seks årene tillegges stor vekt. 
 • bred erfaring fra undervisning og veiledning, fortrinnsvis på master og ph.d.-nivå
 • pedagogiske evner
 • forskningsmetodisk bredde
 • kjennskap til og /eller erfaring fra å designe, administrere og levere undervisning i urbane vannsystemer og sensornettverksarkitektur 
 • god digital kompetanse
 • evne til å kommunisere og samarbeide godt med studenter og kolleger

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen

Vi vektlegger at du er samarbeidsorientert og motivert for å bygge faglige fellesskap og er opptatt av nytenkning og innovasjon innen utdanning, forskning og utviklingsarbeid. 

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju. 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • deltakelse i forskningsgruppe og et kreativt og inspirerende fagmiljø 
 • tid til profesjonsnært forsknings- og utviklingsarbeid
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse 
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i professor i kode 1013, kroner 728 100-935 300 pr. år, eller førsteamanuensis i kode 1011, kroner 553 500 - 714 000 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 

Søknadsprosess

Din søknad vil bli vurdert av en sakkyndig komite. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter: 

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål 
 • fullstendig publikasjonsliste 
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider med en oversikt
 • dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse inkludert profileringsdokument
 • 2 referanser med kontaktinformasjon

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du vil bli bedt om å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk kontakt: hrtkd@oslomet.no

Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komité, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søkere som ikke fyller de formelle kvalifikasjonskravene vil ikke bli oversendt til vurdering.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Vil du søke på stillingen må du gjøre det elektronisk gjennom vårt rekrutteringssystem.

Søknadsfrist: 26.03.2023

Ref: 23/00344 

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Lønn Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 23/00344
Kontakt
 • Jian Dai, +4767237018
 • Benedek Plosz, +4767237829
Publisert 13.02.2023
Søknadsfrist 26.03.2023

Tilbake til ledige stillinger