Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA), Velferdsforskningsinstituttet NOVA

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet - storbyuniversitetet består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

NOVA er ett av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutt med vekt på forskning om oppvekst, velferd, sosialpolitikk og eldre år.

Seksjon for forskning om barndom, familie og barnevern

I seksjonen forsker vi på oppvekst og familieliv. Vi retter særlig oppmerksomheten mot posisjoner som kan oppfattes som sårbare eller utsatte, i lys av hva som oppfattes som vanlig eller normalt. Forskningsprosjektene våre omfatter ulike nivåer og sektorer av samfunnet, som individers og gruppers livssituasjon, velferdsinstitusjoner og -tjenester, politikk og lovverk. I tillegg til barn, familie og barnevern er vold i nære relasjoner, familievernet, migrasjon og mangfold i ulike betydninger viktige forskningstema i seksjonen for tiden. Vi forsker på virkninger av lover, tiltak, profesjonelle praksiser og politikk for forskjellige befolkningsgrupper, på samarbeid mellom ulike tjenester, og på betydningen av alt dette for individers og familiers liv, tilhørigheter og nettverk både i Norge og transnasjonalt.

Arbeidsområde

Vi lyser nå ut en frittstående stipendiatstilling, der søkere bes utforme forslag til sitt eget doktorgradsprosjekt.

Søknad

I søknaden ønsker vi at du forteller hvorfor du søker denne stillingen. Du må legge ved en prosjektbeskrivelse (maks. 10 sider) inkl. litteraturliste, skrevet på norsk/dansk/svensk eller engelsk. Prosjektbeskrivelsen må inneholde:

 • overordnet tema
 • problemstillinger, begrunnet i relevant teori og litteratur;
 • begrunnet valg av metode og datagrunnlag
 • etiske refleksjoner
 • tidsplan for gjennomføring av prosjektet
 • litteraturliste

Beskrivelsen av doktorgradsarbeidet må være på et faglig nivå som gjør det sannsynlig at prosjektet vil føre frem til en ferdig doktorgradsavhandling i løpet av 3 år.

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Vennligst merk at ufullstendige søknader, eller søknader der søker ikke oppfyller kravene til stillingen, ikke vil bli vurdert.

Du må ha:

 • fullført mastergrad/hovedfag (tilsvarende 120 studiepoeng) innen et samfunnsvitenskapelig relevant fag som sosiologi, kriminologi, sosialantropologi, sosialt arbeid, barnevern, psykologi, samfunnsmedisin, statsvitenskap, historie eller samfunnsgeografi.
 • A eller B i snittkarakterer på mastergrad/hovedfag. Kandidater med snittkarakter C på mastergrad/hovedfag kan vurderes dersom prosjektskissen holder høy kvalitet.
 • god metodekompetanse.
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk, og på engelsk.

Vi ønsker kandidater som har:

 • kunnskap om og interesse for seksjonens temaområder som beskrevet over
 • erfaring med kvantitativ eller kvalitativ forskning
 • evne til selvstendig arbeid og gjennomføring
 • gode samarbeidsevner

Vi tilbyr deg:

 • muligheter for faglig utvikling i en godt etablert og kompetent forskergruppe.
 • et inkluderende og godt arbeidsmiljø.
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse.
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, lønnsp.t. kr. 501 200 per år. Stillingen er innplassert i lønnsstige, som sørger for lønnsutvikling i perioden som stipendiat. Til fratrekk går 2% til Statens pensjonskasse. For svært kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes. Ansettelse forutsetter opptak ved et doktorgradsprogram på OsloMet innen seks måneder fra tilbud om stilling.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss. 

Nærmere opplysninger

Har du problemer med rekrutteringsportalen, eller har generelle spørsmål, kan du kontakte HR-rådgiver May-Lill Skogli: mlskog@oslomet.no

For nærmere opplysninger om stillingen, ta kontakt med: Forskningssjef Marie Louise Seeberg, mlsee@oslomet.no

Søknadsfrist: 30. januar 2023

Ansettelsestype FELLOW
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Etter avtale
Lønn 501200
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 22/09137
Kontakt
 • May-Lill Skogli, 40244028
Publisert 21.12.2022
Søknadsfrist 30.01.2023

Tilbake til ledige stillinger