Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), Institutt for bygg og energiteknikk

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) utgjør et sterkt og mangfoldig faglig miljø med tydelig internasjonalt preg. Arbeidet gjøres i en profesjonell organisasjon som er ledende i å ta i bruk ny teknologi og nye løsninger, og er langt fremme på tverrfaglig og eksternt samarbeid. Fakultet for teknologi, kunst og design er i sterk vekst og vi rekrutterer høyt kvalifiserte medarbeidere fra hele verden.
Fakultet TKD har om lag 4 000 studenter og 400 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm. Fakultetet utfører forskning og tilbyr utdanning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå innen teknologi, kunst og design.

Institutt for bygg- og energiteknikk tilbyr bachelorprogrammer og masterprogrammer i teknologifag, og har tillegg et doktorgradsprogram, samt forsknings- og utviklingsaktiviteter. Instituttet har om lag 60 ansatte og 850 studenter.

Instituttet har en ledig åremålsstilling som stipendiat innen intelligent transport. Stillingen er tilknyttet forskningsgruppen TransFrUrban (Transport, Infrastructure, and Urban development). Les mer om forskningsgruppen her: https://www.oslomet.no/en/research/research-groups/transport-infrastructure-and-urban-development.

Arbeidsområde

Stillingen vil fokusere på noen av hovedoppgavene til prosjektet «AI-Enabled demand-responsive autonomous public transport service considering accessibility and equality». Ifølge den siste norske transportplanen er det en av de viktigste reformene i transportsektoren å fremskynde implementeringen av nye teknologier (autonome kjøretøy) basert på det intelligente transportsystemet. Derfor er det nødvendig, meningsfylt og utfordrende å utforske veien til storskala implementering av autonom mobilitetstjeneste.

Ruter, kollektivetaten i Oslo-regionen, har uttalt sin ambisjon om å implementere førerløse selvkjøretøyer som et steg mot mobility as a service (MaaS) operasjoner. Et krav for et virkelig selvkjørende MaaS-system er at alle driftskomponenter er helautomatiserte, uten behov for direkte menneskelig interaksjon. Ifølge den eksisterende piloten for den autonome bussen i Oslo-regionen har den autonome bussen et stort potensial for å forbedre transporttilgjengelighet, likhet og bærekraft. Mange problemer må imidlertid løses for å muliggjøre implementering i stor skala. Fra transportsiden vil utvikling av en riktig ruteplanleggingsstrategi og servicemodus øke betydelig hastighet på implementeringen i stor skala. Stipendiaten skal jobbe med relaterte emner.

Prosjektet krysser følgende emner:

 • Den autonome kjøretøydriften
 • Veiinfrastruktur i autonom kjøring
 • Den sosiale effekten av autonom kjøring
 • Deep Learning og andre former for maskinlæring
 • Transportmodellering

Stillingen lyses ut som 3 år med 100% forskning, eller 4 år med 75% forskning og 25% andre arbeidsoppgaver (undervisning, veiledning og/eller administrativt arbeid). Det er et mål at kandidaten skal fullføre PhD-programmet/-graden innenfor den besluttede tidsrammen. Beslutningen om 3- eller 4-årig stilling vil bli diskutert som en del av intervjuene i ansettelsesprosessen.

Kvalifikasjonskrav og vilkår

 • Mastergrad eller tilsvarende innen sivilingeniør/ informatikk / maskiningeniør / automasjon / transportteknikk eller relaterte fagdisipliner. Graden må innebære 120 studiepoeng med karakter B eller bedre
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk

Opptak til doktorgradsprogrammet ingeniørvitenskap ved OsloMet innen tre måneder etter ansettelsen er et vilkår for tiltredelse i stillingen. For å få opptak på programmet må søker ha B eller bedre på mastergraden, og C eller bedre på bachelorgraden. Se informasjon om kriterier her: https://www.oslomet.no/en/study/tkd/engineering-science-phd.

Endelig plan for forskerutdanning skal være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse. Søkere med PhD fra før, i samme eller tilsvarende fagfelt, kan ikke søke. Generelle kriterier for tilsetting i akademiske stillinger dekkes av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat.

Følgende vil bli vurdert som en fordel

 • Kunnskap innen transportmodellering, planlegging av infrastruktur, trafikkoperasjoner og trafikkflytteori, AI og/eller dataanalyse
 • Kompetanse til å bruke numeriske simuleringsverktøy og programmeringsspråk som Python/MATLAB /R
 • Erfaring med publisering av fagfellevurderte vitenskapelige artikler
 • Erfaring med selvkjøring-relatert forskning

Ønskede personlige egenskaper

 • Gode evner innen problemløsning
 • Evne til å lære og forstå ny teori
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Motivasjon for å bidra i forskningsfeltet
 • Evne til å arbeide målrettet

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Sakkyndig utvalg

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Du må laste opp følgende dokumenter i søknaden innen søknadsfristen:

 • Søknadsbrev som beskriver motivasjonen din for å søke, og hva som gjør deg spesielt egnet (erfaring, kompetanse, personlige egenskaper og ferdigheter)
 • Prosjektbeskrivelse (inntil 5 sider + referanser, A4, fontstørrelse 12). Forslaget skal omfatte: Problemstilling(er), forskningsspørsmål, teoretisk forankring og metodisk tilnærming, relevant kunnskap innen forskningsområdet og en tidsplan for utdannings- og forskningsplanen. Den endelige prosjektbeskrivelsen vil bli utarbeidet i samarbeid med tildelt veileder når en søker opptak til doktorgradsprogrammet.
 • CV og kopier av vitnemål (som lister emner og karakterer) og attester. Vitnemål og attester må inkludere studiepoeng og karakterer (A–F). Bemerk at en beskrivelse av karaktersystemet ved universitetet/ landet du tok din grad må inkluderes. Dette må være et offentlig dokument med et stempel fra ditt universitet. Utenlandske diplomer må oversettes til engelsk av institusjonen som har gitt diplomet
 • Kopi av hovedoppgave/masteroppgave
 • Eventuelle andre vitenskapelige arbeid som du ønsker skal bli vurdert av sakkyndig utvalg
 • Navn og kontaktinfo (telefon og e-post) til minst 2 referanser som kan gjør rede for kompetanse og personlige egenskaper
 • Søkere fra land der engelsk ikke er førstespråk må kunne vise frem resultatet av en offisiell språktest. Følgende søkere er unntatt fra dette språkkravet:
 • Søkere fra EU/EØS-land.
 • Søkere som har fullført minst et års studier i Australia, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannia eller USA.
 • Søkere som har et “International Baccalaureate (IB)”-vitnemål

  Følgende språkprøver er godkjent dokumentasjon: TOEFL, IELTS, Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) eller Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE). På disse prøvene skal man minst ha oppnådd disse poengsummene:

 • TOEFL: 600 (papir-basert prøve), 92 (Internet-basert prøve)
 • IELTS: 6.5, der ingen av seksjonene skal ha lavere poengsum enn 5.5 (bare Academic IELTS-prøven er godkjent).

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader blir ikke vurdert.

Vi tilbyr deg

 • En spennende jobb ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • Mulighet for faglig utvikling innenfor et stimulerende tverrfaglig forskningsmiljø og deltakelse i en aktiv forskingsgruppe.
 • Muligheten til å delta i ulike internasjonale forskningsnettverk
 • Gode låne- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger
 • Arbeidssted i Oslo sentrum med flere kulturtilbud

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • Førsteamanuensis, Chaoru Lu, +47 40187192, chaorulu@oslomet.no
 • Professor, John Osth, +47 47 6728519, john.osth@oslomet.no

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017 stipendiat, lønnstrinn 54, NOK 501 200,- per år. Det blir trukket 2 % i pensjonstrekk til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Ansettelsen forutsetter at kandidaten som ansettes må være fysisk til stede på og tilgjengelig for instituttet.

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen ”logg inn og søk stillingen”.

 

Søknadsfrist: 28.02.2023
Referansenummer: 22/08914

Ansettelsestype Åremålsstilling
Arbeidstid Heltid
Lønn I henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 22/08914
Kontakt
 • Chaoru Lu, +4740187192
 • John Osth, +47476728519
Publisert 06.12.2022
Søknadsfrist 28.02.2023

Tilbake til ledige stillinger