Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for naturvitenskapelige helsefag

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.Ved Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for naturvitenskapelige helsefag er det ledig en åremålsstilling som stipendiat innen fagområdet mikrobiell genomikk, tilknyttet prosjektet «Bakteriesex og resiliens – en genomisk tilnærming»

Stillingen har en varighet på tre år, og ønsket tiltredelse er innen 31.12.2021.

Fakultet for helsevitenskap utlyser en ph.d. stilling i fagområdet mikrobiell genomikk. Dette er en mulighet til å bli med i en tverr-institusjonell forskningsgruppe «Genomikk av mikrobielle patogener». Vårt hovedmål er å forstå overlevelses- og virulensstrategier hos bakterier og virus som forårsaker sykdom hos mennesker.

Ph.d.-graden vil være knyttet til ph.d.-programmet i Helsevitenskap, Fakultet for Helsevitenskap, Institutt for Naturvitenskapelige Helsefag, OsloMet. Oppstartdato avhenger av formelt opptak på ph.d.-programmet i Helsevitenskap. I tillegg til OsloMet så vil kandidaten arbeide i samarbeid med veiledere ved Folkehelseinstituttet og Oslo Universitetssykehus.

Les mer om fakultetet og instituttet : Institutt for naturvitenskapelige helsefag - OsloMet

Arbeidsområde:

Bakteriell genomikk, bioinformatikk og biostatistikk. I dette prosjektet er målene:
1) å gjennomføre et omfattende genomisk-studie av to seksuelle bakterie-familier (Neisseriaceae og Pasturellaceae)
2) søke det evolusjonære rasjonale for bakteriesex,
3) dekonstruere etablerte genklassifiseringssystemer
4) studere alleldiversitet i tilgjengelige bakteriegenomdata fra globale databaser.
5) skrive manuskripter og ph.d-avhandling

Kvalifikasjonskrav

 • mastergrad (120 stp./ECTS) i biologi, biomedisin, bioinformatikk eller biostatistikk
 • operasjonell kontroll med bioinformatisk scripting og statistiske beregninger
 • gode engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig

Det er en fordel med

 • erfaring fra komparativ genomisk analyse og mikrobiell genomikk
 • kunne vise til vitenskapelig skriving og erfaring med evolusjonær tolkning

Vilkår

 • opptak til doktorgradsprogrammet i helsevitenskap er en forutsetning for å tiltre i stillingen. For å få opptak på ph.d. -programmene på Fakultetet for helsevitenskap må søkere ha B eller bedre på masteroppgaven/hovedfagsoppgaven og gjennomsnittskarakter tilsvarende B eller bedre på mastergraden. Se informasjon om kriterier
 • endelig plan for forskerutdanning skal være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse

I vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på innsendt masteroppgave og eventuelle vitenskapelige publikasjoner.

Ønskede egenskaper

 • ambisiøs, nysgjerrig og høyt motivert for å ta forskningen videre i den internasjonale forskningsfront.
 • egnethet for interdisiplinær forskning og samarbeid i team
 • gode organisatoriske evner og håndtering av store data

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr

 • spennende jobbmulighet på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • tilgang til faglig videreutvikling i et spennendefag- og forskningsmiljø
 • veiledning fra spisskompetente og engasjerte forskere
 • pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Stillingen lønnes iht. Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1017 som stipendiat, lønnstrinn 54, dvs. kr. 491.200,- per år som startlønn.

Nærmere opplysninger om stillingen kontakt

 • førsteamanuensis Ole Herman Ambur: +47 40077747, olam@oslomet.no
 • forsker Kristian Alfsnes, +47 93236166, Kristian.alfsnes@fhi.no
 • forsker Stephan A. Frye, +47 98644401, stephanfrye@gmail.com

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen ”logg inn og søk stillingen”.

I søknaden må du laste opp følgende dokumenter:

 • søknad, CV og kopier av vitnemål og attester
 • utenlandsk utdanning bør være godkjent på forhånd, og godkjenningsbrev vedlegges. Les mer informasjon om godkjenning
 • et motivasjonsbrev der du begrunner hva som gjør at du er spesielt egnet for å kunne gjennomføre dette doktorgradsarbeidet (500-1000 ord)
 • masteroppgave/hovedfagsoppgave
 • liste over eventuelle egne publikasjoner

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Søknadsfrist: 1.10.2021
Ref: 21/05019

Ansettelsestype Stipendiat
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Innen 31.12.2021
Lønn Kr. 491 200
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 21/05019
Kontakt
 • Ole Herman Ambur, 40077747
 • Kristian Alfsnes, 93236166
 • Stephan A. Frye, 98644401
Publisert 20.08.2021
Søknadsfrist 01.10.2021

Takaisin avoimiin työpaikkoihin