Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA), Velferdsforskningsinstituttet NOVA

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet - storbyuniversitetet består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

NOVA er ett av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutt med vekt på forskning om oppvekst, velferd, sosialpolitikk og eldre år.

Forsker II til Seksjon for ungdomsforskning, NOVA

Til Velferdsforskningsinstituttet NOVA, Seksjon for ungdomsforskning, søker vi en forsker som har særlig interesse og kompetanse innenfor barne- og ungdomsforskning knyttet til temaområdene digital fritid, skole og kjønn. Seksjon for ungdomsforskning er Norges største miljø for forskning på ungdoms oppvekst, livskvalitet og levekår blant annet innenfor områdene familie, skole, jevnalderfellesskap, risikoadferd, fritid og idrett. Seksjonen består av 16 forskere med bakgrunn fra fag som sosiologi, sosialantropologi og psykologi. Ungdatasententeret og dets sekretariat inngår i seksjonen (Ungdata.no).

Arbeidsoppgaver og ansvar

Forskeren forventes å bidra til seksjonens ordinære aktiviteter. Disse omfatter blant annet:

 • prosjektakkvisisjon; utvikle forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering
 • gjennomføre datainnsamling og analyse
 • publisere og formidle forskningsresultater både til fagmiljøer og samfunnet forøvrig
 • delta i forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere

Du må ha:

 • doktorgrad innen samfunnsvitenskapelige fag
 • god kompetanse i kvalitative metoder
 • erfaring fra arbeid med innsamling, analyse og formidling av surveydata
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Vi vil legge vekt på:

 • publisering i vitenskapelige tidsskrifter
 • dokumentert kompetanse innenfor temaområdene digital fritid, skole og kjønn.
 • kjennskap til kommunalt og fylkeskommunalt barne- og ungdomsarbeid
 • selvstendighet og evne til målrettet og effektivt arbeid
 • gode samarbeidsevner og faglig engasjement
 • personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Sakkyndig vurdering

Din søknad bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • liste over vitenskapelig arbeider
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider, inklusive ph.d.-avhandling 

Du må laste opp alle disse dokumentene for at din søknad skal behandles.  Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. 

Har du problemer med å laste opp noen av dokumentene eller andre spørsmål, kontakt mlskog@oslomet.no 

Vi tilbyr

interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet

 • fast stilling
 • muligheter for faglig videreutvikling i et kreativt forskningsmiljø
 • et godt og stimulerende arbeidsmiljø
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1109 forsker lønnstrinn 65-74, dvs kroner  583 900691 400 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Forskningssjef Mira Aaboen Sletten, mira.sletten@oslomet.no, telefon 40 22 69 73
 • HR-ansvarlig May-Lill Skogli, may-lill.skogli@oslomet.no, telefon 402 44 028. 

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.

 

Søknadsfrist:         9. februar 2020

Ref:                      20/00822

 

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til

HR Excellence in Research (HRS4R).

 

Ansettelsestype Vakituinen
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 20/00822
Kontakt
 • May-Lill Skogli, 402 44 028
Publisert 17.01.2020
Søknadsfrist 09.02.2020

Takaisin avoimiin työpaikkoihin