Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Fakultetsadministrasjonen, Seksjon for økonomi og drift

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Fakultetsadministrasjonen med ca. 100 medarbeidere utgjør litt under 20% av fakultetets ansatte. Virksomheten omfatter administrasjon av studier, praksis, forskning og utvikling, oppdrag, kommunikasjon, økonomi og HR. Administrasjonen jobber tverrfaglig og i nært samarbeid med fakultetets enheter.

Rådgiver

Økonomimedarbeider – prosjektøkonomi og økonomistyring

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier søker ny medarbeider til en fast 100 % stilling som rådgiver, til Seksjon for økonomi og drift. Vi er 10 dedikerte medarbeidere som har ansvaret for fakultetets regnskap og budsjett sammen med annet innen økonomi og drift. Seksjonen jobber i fagrelaterte team og du vil tilhøre teamet for budsjett og økonomistyring.

Vår seksjon yter service til fakultetets fire institutter, enheter, administrasjonen og fakultetsledelsen. Vi er også en del av universitetets faglige nettverk innen økonomi og virksomhetsstyring.

Arbeidsoppgaver
Hovedoppgavene for stillingen er:
• prosjektøkonomi (oppfølging av økonomien på prosjekter)
• bidra til å videreutvikle arbeidsprosesser innen eksternfinansiert virksomhet
• utarbeidelse og oppfølging av budsjett og prognoser for et institutt/ enhet
• rådgivning og støtte til prosjekt-, institutt- og fakultetsledelse innenfor budsjettering, rapportering og økonomioppfølging
• analysearbeid

Kvalifikasjoner
• utdanning på minimum bachelornivå innen økonomi og regnskap
• 2-3 års erfaring fra økonomiarbeid i offentlig sektor
• gode IKT kunnskaper
• evne til å kommunisere godt både muntlig og skriftlig på norsk og engelsk

Vi ønsker at du har erfaring med UBW (tidligere Agresso) og SAP i tillegg til Microsoft Office og Sharepoint.

Følgende personlige egenskaper vektlegges
• er positiv og har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
• har evnen til å jobbe systematisk, analytisk, nøyaktig og effektivt
• er god på IT og systemer/ programvare
• har stor arbeidskapasitet og takler en hektisk hverdag
• er fleksibel, endringsvillig og har evnen til å tenke nytt.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det

Vi tilbyr deg
• muligheter for faglig utvikling
• arbeid i et kunnskapsrikt miljø
• et fakultet i vekst med et viktig samfunnsoppdrag
• gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
• fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger
Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:
• seksjonssjef, Line C. Zachariassen, 928 22 704

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1434 rådgiver, lønnstrinn 50-66 (fra kr 449 300,- til kr 594 400,-). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen «logg inn og søk stillingen».

Ansettelsestype Vakituinen
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 19/12180-2
Kontakt
  • Line C. Zachariassen, 928 22 704
Publisert 14.01.2020
Søknadsfrist 28.01.2020

Takaisin avoimiin työpaikkoihin