Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), Fakultetsadministrasjonen TKD, Seksjon for studieadm. TKD

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studenter og om lag 280 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Ved Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) søker vi rådgiver til vårt programplanteam. Teamet består av 3 årsverk og har ansvar for programplaner, utdanningsutvalget, systematisk kvalitetsarbeid og programutvikling, herunder etter- og videreutdanningstilbud.

Programplanteamet er en del av seksjonens fellesadministrative studentkontor og ledes av kontorsjef. 

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være:

 • hovedansvar for arbeidet med revisjon av fakultetets programplaner, i samarbeid med programplanteamet, faglige ledere og øvrige studieadministrativt ansatte
 • sekretær for fakultetets utdanningsutvalg, i tett samarbeid med fakultetets prodekan for utdanning
 • utvikling av nye studietilbud, etableringssøknader, mv. Herunder bidra til utvikling av etter- og videreutdanningstilbud
 • andre arbeidsoppgaver kan tilkomme.  

Du må ha:

 • utdanning fra universitet/høgskole minimum bachelornivå 
 • studieadministrativ erfaring, fortrinnsvis fra programplanarbeid. Lengre studieadministrativ erfaring kan erstatte dette spesifikke erfaringskravet.
 • kjennskap til terminologien som brukes i program- og emneplaner, og hvilke administrative rammer som er styrende i programplanarbeid
 • kjennskap til forskrifter og relevant lovverk
 • utmerket digital kompetanse, og gjerne kjennskap til relevante verktøy (EpN, Opengov, public360, canvas, FS)
 • gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig.

Vi ønsker deg som:

 • er analytisk, strukturert og selvstendig
 • er opptatt av god studiekvalitet og utvikling i sektoren
 • er nysgjerrig på hvordan digitalisering kan bidra til bedre studieprogram og administrasjon 
 • har gode samarbeidsevner, lytter til kollegaer og ser hvordan eget bidrag kan være viktig for andre
 • verdsetter og bidrar til et godt arbeidsmiljø 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

 Vi kan tilby deg

 • spennende jobb på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • mulighet for faglig utvikling
 • engasjerte og dyktige kollegaer i et positivt arbeidsmiljø med stor takhøyde
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte seksjonssjef Jørund Støre Bergrem:  tlf. 67 23 85 06/ 971 82 105 eller e-post: jorunb@oslomet.no

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1434 Rådgiver lønnstrinn 50-66, dvs kroner 449 300 – 594 400 pr. år.  For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

 Vil du søke stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”logg inn og søk stillingen”.

 

Ansettelsestype Vakituinen
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Pilestredet 35
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 19/11897
Kontakt
 • Jørund Støre Bergrem, 67 23 85 06
Publisert 03.12.2019
Søknadsfrist 06.01.2020

Takaisin avoimiin työpaikkoihin