Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU)

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU) har sterke fagmiljøer som bidrar til forskningsbasert kunnskap av relevans for samfunnets utfordringer på barnehagefeltet. Instituttet utvikler sine utdanninger i nært samarbeid med praksisfeltet gjennom studentenes praksisopplæring og gjennom forsknings- og innovasjonsprosjekter. Instituttet tilbyr bachelorstudier i barnehagelærerutdanning, masterstudium i barnehagekunnskap og etter- og videreutdanninger.

Ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier er det ledig 1-2, 100 % fast(e) stilling(er) som førsteamanuensis/førstelektor i fysisk fostring, for ansettelse fra 01.08.2020. 

Institutt for barnehagelærerutdanning har ca. 2000 studenter og 115 ansatte, og er lokalisert i Pilestredet i Oslo sentrum. Instituttet tilbyr bachelor i barnehagelærerutdanning og master i barnehagekunnskap, samt en rekke etter- og videreutdanningskurs. Instituttet har et utstrakt samarbeid med barnehager og institusjoner relevant for vårt arbeid og har en sentral beliggenhet i Oslo. 

Institutt for barnehagelæreutdanning ønsker å styrke forskning, utdanning og oppdragsvirksomhet rettet mot barns utelek i urbane strøk preget av mangfold. 

Arbeidsoppgaver og ansvar:

 • undervise og veilede på bachelor- og masternivå, samt etter- og videreutdanninger og oppdragsvirksomhet
 • ha kontakt med praksisfeltet, og samarbeide rundt bachelorstudentenes praksisperioder
 • bidra i arbeidet med å videreutvikle fagmiljøet og instituttets utdanninger
 • gjennomføre eget forsknings- og utviklingsarbeid, orientert mot profesjonsspesifikke problemstillinger.
 • utføre faglig-administrative oppgaver
 • aktivt bidra til utvikling av høy utdanningskvalitet
 • aktivt bidra til utvikling av instituttet og OsloMet som helhet
 • formidle forskningsresultater både til fagmiljøer og samfunnet forøvrig
 • delta i utviklingen av større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering sammen med kolleger i fagmiljøet
 • delta i forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere 

Kvalifikasjonskrav:

 • For ansettelse i stilling som førsteamanuensis i fysisk fostring kreves norsk doktorgrad i idrettsvitenskap, idrettspedagogikk, friluftslivsfag, kroppsøving eller tilsvarende. Personer med relevant toppkompetanse oppfordres til å søke, og vil etter ansettelse kunne søke om personlig opprykk etter gjeldende regler.
 • For ansettelse i stilling som førstelektor i fysisk fostring kreves hovedfag eller mastergrad i idrettsvitenskap, idrettspedagogikk, friluftslivsfag, kroppsøving eller tilsvarende og dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling.
 • Dersom det ikke melder seg søkere med førstekompetanse, kan det blir aktuelt å ansette midlertidig i stilling som universitetslektor, med krav om kvalifisering for fast ansettelse innen tre år, jf. UH-loven § 6-5. For ansettelse i stilling som universitetslektor i fysisk fostring kreves det fullført utdanning på masternivå (eller tilsvarende) fra universitet eller høgskole i idrettsvitenskap, idrettspedagogikk, friluftslivsfag, kroppsøving eller tilsvarende.
 • Søkeren må dokumentere god muntlig og skriftlig framstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk. Personer som på ansettelsestidspunktet ikke har tilstrekkelige ferdigheter i norsk eller annet skandinavisk språk, må lære seg norsk, og skal innen tre år fra ansettelsestidspunktet kunne vise til norskferdigheter minimum tilsvarende nivå B2.
 • Søkeren må dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet. 

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen. Publikasjoner fra de siste seks årene vil bli vektlagt.
 • erfaring med forskningsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering er ønskelig
 • potensial for prosjektakkvisisjon
 • kjennskap til og /eller erfaring fra barnehagefeltet
 • kjennskap til og/eller erfaring fra barnehagelærerutdanningen
 • undervisningserfaring på bachelor- og masternivå
 • veiledningserfaring på ulike nivåer
 • pedagogiske evner
 • god digital kompetanse
 • god evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet 

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju. 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss. 

Sakkyndig vurdering

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • liste over vitenskapelig arbeider
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider, inklusive evt. ph.d.-avhandling

Du må laste opp alle disse dokumentene for at din søknad skal behandles.  Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. 

Vi tilbyr

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • deltakelse i forskningsgruppe
 • mulighet til faglig utvikling i et spennende fag- og forskingsmiljø
 • et kreativt og inspirerende fagmiljø
 • kontakt med mangfoldig studentgruppe
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport 

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, som førsteamanuensis i kode 1011 og førstelektor i kode 1198 i lønnstrinn 60 – 74, fra kr 532 300,- til kr 691 400,- per år (universitetslektor i lønnstrinn 51-66, fra kr 456 400,- til kr 594 400,- per år).  For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til SPK.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Instituttleder Helene Lund, e-post: helelu@oslomet.no, tlf. 93485608
 • Studieleder Ulrika Oterholm, e-post: ulrikao@oslomet.no, tlf. 95939668

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 01.08.2020
Lønn Ltr. 60 - 74, kr.532 300 - kr.691 400
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 19/09441
Kontakt
 • Helene Lund, e-post: helelu@oslomet.no, mobil: +47 93485608
 • Ulrika Oterholm, e-post: ulrikao@oslomet.no, mobil: +47 95939668 
Publisert 15.10.2019
Søknadsfrist 27.11.2019

Takaisin avoimiin työpaikkoihin