Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller og i Pilestredet, Oslo.

OsloMet søker deg som er ambisiøs på studenters vegne og som ønsker å bidra til å utdanne fremtidens barnesykepleiere. Ved Fakultet for helsevitenskap, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid er det ledig en midlertidig stilling 50% vikariat som førsteamanuensis innen barnesykepleie. Stillingen er ledig fra 1. mars 2024 til og med 31. mai 2024, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år. 

Barnesykepleie er spesialisert kompetanse i sykepleie til akutt kritisk syke eller skadde barn opp til 18 år. Stillingen er tilknyttet mastergradsstudium i spesialsykepleie (MASY) med spesialisering i barnesykepleie. Oppgaver innenfor andre områder ved utdanningen må kunne påregnes, særlig oppgaver innen tverrfaglig videreutdanningen innen barnepalliasjon. 

Vi søker deg som trives med undervisning, veiledning og forskning og som er innstilt på å ta i bruk ulike digitale læringsressurser. 

Les mer om våre forskergrupper: https://www.oslomet.no/forskning/forskningsgrupper-ved-oslomet

Dine arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil være å: 

 • undervise og veilede på masternivå innen barnesykepleie, og andre spesialiseringer innen masterutdanningen i spesialsykepleie
 • følge opp barnesykepleiere i praksis
 • ha kontakt med praksisfeltet
 • utføre faglig-administrative oppgaver
 • aktivt bidra til utvikling av instituttet og OsloMet som helhet

Kvalifikasjonskrav

 • doktorgrad innen sykepleie 
 • utdanning som spesialsykepleier i barnesykepleie
 • forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk og engelsk

Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere med førstestillingskompetanse, kan stipendiater som er i siste del av Ph.d.-studiet og med kompetanse som universitetslektorer bli vurdert og ansatt i stillingen, jf. UH-loven § 6-5. For stilling som universitetslektor kreves det utdanning på masternivå. 

Som søker må du dokumentere relevant utdanningsfaglig kompetanse i samsvar med OsloMet sine Retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Ønskede kvalifikasjoner

 • nyere klinisk erfaring fra barnesykepleie
 • undervisnings- og veiledererfaring på bachelor- og masternivå
 • god digital kompetanse, inkludert erfaring med studentaktive læringsformer og bruk av digitale undervisnings- og vurderingsverktøy
 • erfaring med forskningsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering

Vi ønsker deg som har 

 • egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet
 • god evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • ambisjoner på egne og fagets evne 
 • høy gjennomføringsevne

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju. 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største universitet
 • deltakelse i forskningsgruppe og et kreativt og inspirerende fagmiljø
 • muligheter til faglig utvikling og forskning
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur 
 • pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse og sport

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk som førsteamanuensis i kode 1011 i ltr. 67 - 75, kr. 657 300 – 759 100 pr. år. 

Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse (SPK). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke via vårt rekrutteringssystem.

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev 
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • fullstendig publikasjonsliste 
 • gjerne 2 referanser

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Det kan bli foretatt bakgrunnssjekk for å verifisere opplysninger som framgår av CV og tilgjengelige dokumenter. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søker og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette. 

Har du dokumenter du ikke får lastet opp, ta kontakt med rådgiver Emma Simensen på e-post emma.simensen@oslomet.no. 

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. 

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • avdelingsleder Alfhild Dihle, alfhild.dihle@oslomet.no 
 • for administrative spørsmål: rådgiver HR Emma Simensen, emma.simensen@oslomet.no 

Søknadsfrist: 18. Oktober 2023

Ref: 23/06409

Ansettelsestype Vikar
Arbeidstid Deltid
Tiltredelse 1. mars 2024
Lønn Kr. 657 300 - 759 100 per år.
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 50%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 23/06409
Kontakt
 • Alfhild Dihle, 67236749
 • Emma Sofie Simensen, 67235199
Publisert 28.09.2023
Søknadsfrist 19.10.2023

Tilbake til ledige stillinger