Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA), Forbruksforskningsinstituttet SIFO

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet - storbyuniversitetet består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

Vitskapeleg assistent innan mat

Senter for velferds- og arbeidslivsforsking (SVA), Forbruksforskingsinstituttet SIFO

OsloMet – storbyuniversitetet er Noregs tredje største universitet, med eit stort mangfald blant sine nær 22 000 studentar og 2 200 tilsette.

Universitetet har studiestader i Oslo sentrum og på Kjeller ved Lillestrøm. OsloMet er tett på byen og arbeidslivet, og driver utdanning og forsking innanfor ein stor bredde av fagfelt som bidrar til å løyse samfunnets utfordringar.

Senter for velferds- og arbeidslivsforsking (SVA) ved OsloMet - storbyuniversitetet består av Arbeidsforskingsinstituttet (AFI), Velferdsforskingsinstituttet NOVA, By- og regionforskingsinstituttet NIBR og Forbruksforskingsinstituttet SIFO.

Om stillinga

Forbruksforskingsinstituttet SIFO er landets leiande fagmiljø på forsking og utredning på forbrukaranes stilling og forbrukets rolle i samfunnet. Vi har no ein ledig vikariat som vitskapeleg assistent i ei 1,5 års mellombels stilling.

Stillinga handlar om forbruk på mat, spesielt korleis vi kan få forbrukarane til å ete meir sunn og berekraftig mat.

Arbeidsoppgåver og ansvar

 • Bidra på forskingsprosjekt innan mat og formidling av forskingsresultat, både til fagmiljøet og samfunnet for øvre.
 • Bidrag på forskingssøknadar.

Kvalifikasjonskrav

 • Mastergrad innan aktuelt fagfelt (ernæring, samfunnsfag m.m.)
 • Røynsle med forskingsprosjekt innan mat og berekraft.
 • Vitskapeleg publikasjon innan mat.
 • Røynsle med forsking innan forbruk.
 • God evne til munnleg og skriftleg framstillingsevne på eit skandinavisk språk og engelsk.
 • Røynsle med kvantitative samfunnsfaglege metodar og relevant teori innan forbruk.

Ønska eigenskapar

 • Vi ser etter ein person som kan båe jobbe sjølvstendig og i team. Rett kandidat er fleksibel, tilpassingsdyktig og har gode kommunikasjons- og formidlingsevner.
 • Røynsle med akkvisisjon for forskingsprosjekt innan mat.
 • Evne og vilje til å ta ein doktorgrad ved eit seinare høve.
 • Personleg eigenheit bli vektlagt.

Vilkår

Kva vi tilbyr

 • Moglegheit for fagleg vidareutvikling i eit kreativt fag- og forskingsmiljø.
 • Eit godt og stimulerande arbeidsmiljø.
 • Gode låne- og pensjonsvilkår i Statens pensjonskasse.
 • Gode velferdsordningar

Stillinga lønnes i henhold til Hovedtariffavtalane i staten og OsloMet sin lønnspolitikk i stillingskode 1020 Vitskapeleg Assistent, i lønnstrinn 42 – 50, (Kr. 448 900 – 502 300). Frå lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskot til Statens pensjonskasse (SPK). 

For spesielt kvalifiserte søkare kan høgare lønn vurderast. 

Om prosess og innsending av søknad

Vi nyttar eit elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillinga, registrer din søknad og CV ved å nytta knappen «logg inn og søk på stillinga». Saman med søknaden må du leggje ved følgande dokument:

 • CV og kopi av vitnemål og attester.
 • Utanlandsk utdanning skal fortrinnsvis vere NOKUT-godkjent på førehand, og stadfesta kopi av godkjenning må vedleggas.
 • Masteroppgåve/hovudoppgåve.
 • Eventuell liste over vitskapelege publikasjonar.

Tiltreding den 1. august 2023.

Ansettelsestype Midlertidig ansettelse
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 01.08.2023
Lønn Lønnstrinn 42 - 50 (kr. 448 900,- til kr. 503 300,-)
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 23/03320
Kontakt
 • Tanja Blickfeldt Jørgensen, 95069344
 • Alexander Schjøll, 95288945
Publisert 26.05.2023
Søknadsfrist 09.06.2023

Tilbake til ledige stillinger