Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM), Handelshøyskolen ved OsloMet

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr utdanninger på alle gradsnivåer, samt årsstudier, videreutdanninger og oppdragsundervisning. Fakultetet har et aktivt forskningsmiljø. Det er om lag 280 tilsatte og rundt 4400 studenter knyttet til fakultetet, som holder til i Pilestredet i Oslo sentrum.

Ved Handelshøyskolen, Faggruppe for organisasjon og ledelse er det ledig en fast 100 % stilling som førstelektor eller førsteamanuensis innenfor organisasjon og ledelse. Det kan også være aktuelt med ansettelse i mindre stillingsprosent.

Handelshøyskolen ønsker å videreutvikle etter- og videreutdanningen, og søker en person med gode pedagogiske ferdigheter og gode forutsetninger for å bidra til utvikling av dette studietilbudet. Vi ønsker dessuten at den som ansettes kan bidra med å profilere Handelshøyskolens etter- og videreutdanning. Vi søker en person som ønsker å bidra til å opprettholde og styrke det gode faglige og sosiale miljøet på Handelshøyskolen.  

Handelshøyskolen er en del av Fakultet for samfunnsvitenskap og stillingen inngår i faggruppen for organisasjon og ledelse. Stillingen er knyttet til eksternt finansiert undervisning. Faggruppen har ansvar for Handelshøyskolens undervisning i organisasjon og ledelse på all nivåer, inkludert etter- og videreutdanning.

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • undervise innenfor og medvirke til utvikling av Handelshøyskolens studietilbud innenfor etter- og videreutdanning
 • medvirke ved utvikling av samarbeid med eksterne aktører i tilknytning til etter- og videreutdanningsstudier
 • undervise og veilede innenfor Handelshøyskolens øvrige studietilbud
 • ivareta faglig-administrative fellesoppgaver
 • forskning og/eller faglig-pedagogisk utviklingsarbeid

Kvalifikasjonskrav

Rangering av søkerne baserer seg på utdanning, undervisningserfaring og annet faglig arbeid av høy kvalitet og som er relevant for stillingen. Undervisningserfaring fra universitet og høgskole og dokumenterte pedagogiske ferdigheter vektlegges sammen med personlig egnethet.

Søkerne må:

 • ha relevant doktorgrad eller dokumentert forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling, fortrinnsvis med fordypning innenfor organisasjon og ledelse
 • dokumentert kompetanse i undervisning på universitets- eller høgskolenivå
 • ha erfaring fra norsk arbeids- og næringsliv for eksempel som konsulent, som leder eller fra bedriftsrettet etter- og videreutdanning
 • ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk samt engelsk
 • kunne kommunisere og samarbeide med eksterne og interne aktører
 • være fleksibel og ha evne til omstilling

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Andre ønskede kvalifikasjoner

 • interesse for og erfaring fra etter- og videreutdanning herunder oppdragsundervisning
 • dokumentert kompetanse i bruk av digitale verktøyer i undervisning
 • god kunnskap om fra norsk eller internasjonalt næringsliv, norsk offentlig forvaltning, frivillig sektor eller prosessorientert undervisning/lederutvikling
 • spesialisert fagkompetanse innenfor ett eller flere relevante fagområder for eksempel organisasjonspsykologi, offentlig administrasjon, HR, prosjektledelse, ledelse, lederutvikling eller strategisk ledelse.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju. Søkere uten relevant praktisk-pedagogisk utdanning forplikter seg til å gjennomføre OsloMets pedagogiske program.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Søknadsprosess

Din søknad bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • utfyllende dokumentasjon av undervisningserfaring, pedagogiske ferdigheter og utviklingsarbeid i praksisfeltet
 • publiserte faglige arbeider (inntil 10), herunder avhandlinger og lærebøker

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at søknaden skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og søkeren må regne med å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter slik at det blir en reell og rettferdig vurdering av søkerne. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Søknadene vil bli vurdert av en sakkyndig komite. Før oversendelse av søknadsdokumentene til sakkyndig komite, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søknader fra søkere som ikke er kvalifiserte vil ikke bli oversendt til vurdering.

Vi tilbyr

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største universitet
 • faglig utvikling i et kreativt og inkluderende fagmiljø
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1011 førsteamanuensis/1198 førstelektor ltr. 60-74 kr. 553.500 – 714.000 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Tiltredelse etter avtale, men helst før 1. august 2023.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Erik Døving, faggruppeleder, 930 34 798

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden «logg inn og søk stillingen».

For praktiske opplysninger om levering av søknaden ta kontakt med Ståle Bie stbie@oslomet.no

 

Søknadsfrist:   19.02.23

Ref:                 23/00665

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 01.08.2023
Lønn kr. 553.500 – 714.000 pr. år.
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 23/00665
Kontakt
 • Erik Døving, 93034798
Publisert 26.01.2023
Søknadsfrist 19.02.2023

Tilbake til ledige stillinger