Avdeling for IKT, Seksjon for tjenestestyring og -utvikling

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Vil du ha en nøkkelrolle i vårt utviklingsteam og jobbe tett med kundene våre?

OsloMet står for tiden i en omfattende digital transformasjon. IT-avdelingen har en nøkkelrolle i å støtte utviklingsambisjonene til OsloMets strategi for digital transformasjon. Det er mange utfordringer og spennende oppgaver som IT-avdelingen skal håndtere nå og fremover. OsloMet leverer i dag IT-tjenester til mer enn 20 000 studenter og 2000 ansatte.

Teknologi brukes til å transformere vår utdanning, forskning og formidling. IT-avdelingen skal bidra til at digitale løsninger brukes på en effektiv og sikker måte, og med gode brukeropplevelser. Dette stiller krav til kvalitet og testing. Som universitet er vi også opptatt av å ivareta krav til universell utforming. OsloMet søker derfor en overingeniør/senioringeniør med ansvar for test, og som vil være med å styrke det tverrfaglige samarbeidet i OsloMet. Stillingen er nyopprettet og organisatorisk lagt til IT-avdelingen ved Seksjon for tjenestestyring og- utvikling.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være å:

 • planlegge og koordinere testing
 • utføre system- og akseptansetest
 • rapportere testframdrift
 • utarbeide og vedlikeholde automatiserte tester
 • ivareta OsloMet sine krav og behov innen sektoren
 • tilrettelegge for testgjennomføring i prosjekter
 • tilrettelegge for sikkerhets-, ytelses- og andre «ikke funksjonelle» tester
 • bidra med anbefalinger rundt valg av testverktøy for OsloMet

Vi søker deg som har:

 • utdanning innen IT fra høyskole eller universitet, minimum bachelor. Lang og relevant arbeidserfaring kan kompensere for kravet om høyere utdanning. For ansettelse i stilling som Senioringeniør må du ha relevant høyere utdanning på masternivå og dokumentert bred erfaring og kompetanse som testleder.
 • erfaring som testleder innen test og verifikasjon
 • dokumentert grunnleggende testkompetanse – gjerne ISTQB sertifisering eller tilsvarende
 • kjennskap til WCAG 2.0 og 2.1 standarden
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Det er en fordel om du har:

 • erfaring med testing av portalløsninger
 • erfaring med prosjektarbeid

Vi vil gjerne ha kontakt med deg som:

 • har en brennende interesse for test og kvalitetssikring
 • er kunde- og serviceorientert
 • trives med samarbeid og å veilede andre og gi råd innenfor fagområdet
 • er analytisk og strukturert
 • er en positiv og utadvendt lagspiller, som liker å jobbe med kunder på tvers av organisasjonen så vel som teknisk personell
 • takler perioder med høyt tempo

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og vil tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi kan tilby deg:

 • en spennende jobb på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • lokaler midt i Oslo sentrum, med et yrende studentliv utenfor dørene
 • et godt og flerkulturelt arbeidsmiljø preget av samarbeid og deling
 • et sterkt fagmiljø hos en solid arbeidsgiver
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid
 • gode velferdsordninger
 • mulighet for kompetanseutvikling ved å delta i kurs, konferanser, seminar og liknende
 • mulighet for trening i arbeidstiden, tilgang til treningsrom og rabatterte avtaler med Sats og SiO

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør (kode 1087) i lønnstrinn 62 - 72, fra kr. 563 900 til kr. 677 600 eller som senioringeniør (kode 1181) i lønnstrinn 68 - 77, fra kr. 626 100 til kr. 752 800. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk.

 

Søknadsfrist: 21. november 2021

Ref:                  21/11038

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse etter avtale
Lønn 563 900 - 752 800 avhengig av kvalifikasjoner
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 21/11038
Kontakt
 • Nabil Mounzir Safadi, 966 26 075
Publisert 19.10.2021
Søknadsfrist 21.11.2021

Return to job vacancies