Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), Fakultetsadministrasjonen TKD

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studenter og om lag 280 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Studieledere- Institutt for estetiske fag

 Fakultet for teknologi, kunst og design, Institutt for estetiske fag søker to utviklingsorienterte studieledere for studieområdet estetiske fag  i 50% stillinger.

Ansettelsen skjer på åremål for en periode på fire år med mulighet til å kunne søke samme stilling for ytterligere to perioder.

Institutt for estetiske fag tilbyr en rekke studier på heltid og deltid: bachelorutdanning, faglærer i kunst og håndverk, kunst og design og i drama- og teaterkommunikasjon i tillegg til masterstudier, årsstudier, halvårsstudier og etter- og videreutdanninger.

 Studielederne har instituttleder som nærmeste leder og inngår i instituttleders ledergruppe.

 Ansvarsområde

Du vil ha faglig og administrativt ansvar for EST sine studieområder, i et tett samarbeid med den andre studielederen. Du får ansvar for at virksomheten i ditt avgrensede område gjennomføres i tråd med vedtatt strategi og mål med personalansvar og begrenset budsjettansvar og økonomistyring.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver for studieleder er nærmere beskrevet i stillingsbeskrivelsen.

Kvalifikasjonskrav:

 • Utdanning på førstenivå innen minst ett av instituttets fagområder.
 • tverrfaglig forståelse og faglig kompetanse i minst ett av instituttets fagområder
 • relevant ledererfaring
 • erfaring fra undervisning og/eller FoU-virksomhet og bidrags- og oppdragsvirksomhet i høyere utdanning
 • god kunnskap om digitale verktøy
 • svært god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Svært lang og relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet

Ønskede egenskaper

 • motiverende og inkluderende
 • fremtidsrettet med evne til å ta beslutninger
 • evne og interesse til tverrfaglig arbeid
 • evne til å samarbeide og å bygge relasjoner
 • evne til å holde i en sak gjennom hele prosessen fra start til sluttføring
 • strukturert og løsningsfokusert

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region ogvi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi tilbyr:

 • interessante og utfordrende lederoppgaver
 • inspirerende, aktive og sterke fagmiljøer
 • en arbeidsplass i utvikling
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte instituttleder Eirin Sæther, tlf 67 23 63 18 / 412 97 179

Stillingene lønnes etter Statens lønnsregulativ,1473 studieleder. Lønn kroner 670 000 – 754 900 pr. år i 100% stilling.  For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen «søk her».

OsloMet – storbyuniversitet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Reasearch ( HRS4R).

 OsloMet – storbyuniversitetet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Eu

Ansettelsestype Åremålsstilling (4 år)
Arbeidstid Deltid
Tiltredelse 1.8.2019
Lønn Etter statens satser
Antall ledige stillinger 2
Arbeidsomfang 50%
Sted Pilestredet Park 33
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 19/04819
Publisert 09.05.2019
Søknadsfrist 02.06.2019

Return to job vacancies