Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA), By- og regionforskningsinstituttet NIBR

By- og regionforskningsinstituttet NIBR er en del av Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved storbyuniversitetet OsloMet. Senteret er Norges største anvendte samfunnsvitenskapelige forskningsmiljø, og består i tillegg til NIBR av Arbeidsforskningsinstituttet AFI, Forbruksforskningsinstituttet SIFO og Velferdsforskningsinstituttet NOVA.

NIBR har en tverrfaglig forskerstab med omfattende prosjektsamarbeid og nettverk i inn- og utland. Vår forskning skal være nyttig, uavhengig og ha høy kvalitet. Nå trenger vi en motivert medarbeider som kan hjelpe oss å styre økonomien i våre prosjekter.

Vil du ha en hovedrolle i økonomistyringen av internasjonale forskningsprosjekter ved NIBR?

Er du samfunnsengasjert og nysgjerrig? Visste du at som prosjektøkonom ved NIBR vil du også bidra til å løse viktige samfunnsutfordringer? Vår forskningsportefølje er stor, og våre prosjekter bidrar til bred samfunnsforbedring, som for eksempel mer bærekraftig stedsutvikling, bedre utdanninger i det globale sør, og til en større forståelse for hvorfor det er viktig å vite hvor mye natur som forsvinner.

Ved NIBR har vi nå så mange internasjonale forskningsprosjekter at vi trenger å styrke teamet med en ny kollega som ønsker å gi økonomiske råd og støtte til våre prosjektledere. Stillingen er tilknyttet NIBRs forskningsadministrasjon, som samarbeider tett med prosjektledere i våre tre forskningsavdelinger. Du vil ha allsidige og spennende oppgaver knyttet til økonomioppfølging av egen prosjektportefølje.

NIBRs forskningsadministrasjon fungerer som et støtteapparat rundt NIBRs forskning. Vi er opptatt av å være ett institutt, som jobber sammen mot felles mål, og for oss er likeverd, felleskap og sosial trivsel viktig. 

Du vil også bli en del av ulike faglige nettverk ellers på universitet, hvor du vil samarbeide med prosjektøkonomer på tvers av enheter og nivåer.

I stillingen vil du opparbeide deg økonomisk spesialkompetanse og få bred innsikt i NIBRs forskningsaktivitet. Denne stillingen passer for deg som blir motivert av å bidra til å løse NIBRs samfunnsoppdrag, og som ønsker å bidra med sin økonomiske kompetanse inn i store, spennende, prosjekter. Stillingen gir gode muligheter for profesjonell og personlig utvikling i et faglig sterkt og hyggelig arbeidsmiljø.

Hvis du synes dette høres spennende ut, vil vi gjerne ha deg med på laget i en 100 % fast stilling som prosjektøkonom.

Stillingen rapporterer til økonomi- og administrasjonssjef.

Ansvars- og hovedarbeidsoppgaver

 • Økonomioppfølging av NIBRs forskningsprosjekter, primært internasjonalt finansierte EU-, og NORAD-prosjekter
 • Kvalitetssikre økonomiske betingelser i NIBRs søknader og kontrakter
 • Økonomisk støtte og rådgivning til samarbeidspartnere internt og eksternt
 • Rapportering til finansiører og samarbeidspartnere
 • Utarbeide relevant styringsinformasjon
 • Aktiv deltakelse i relevante nettverk
 • Delta i utviklingsoppgaver både i administrasjonen og ved instituttet

Det kreves

 • høyere økonomiutdanning fra universitet eller høgskole på minimum bachelornivå Utdanningskravet kan fravikes ved lang og relevant praksis på økonomiområdet
 • god digital kompetanse og systemforståelse
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne, norsk og engelsk

Det er ønskelig med

 • erfaring med økonomisk rapportering til internasjonale samarbeidspartnere
 • kompetanse innenfor bruk av økonomi-, virksomhets- eller prosjektstyringsverktøy
 • erfaring med internasjonalt samarbeid

Personlige egenskaper

Vi ønsker oss en kollega som:

 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • har gode analytiske evner
 • er nysgjerrig, initiativrik og raskt setter seg inn i ulike problemstillinger
 • er uredd i møte med nye faglige utfordringer
 • evner å formidle økonomiske budskap til ulike målgrupper

Ved vurdering av den best kvalifiserte, legger vi vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt din motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

 • spennende og utviklende oppgaver i et sterkt fagmiljø
 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • et sammensveiset og godt arbeidsmiljø, med kompetente og engasjerte kollegaer
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

NIBR er en arbeidsplass der tilstedeværelse i våre kontorlokaler er hovedregelen. Vi mener at tilstedeværelse er viktig for å sikre et godt arbeidsmiljø med samhold, kollegial støtte og faglig utvikling. Personen vi ser etter må ønske være en del av dette arbeidsmiljøet.

Stillingen lønnes etter Hovedtariffavtalene i Staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1434 rådgiver, lønnstrinn 58-66 (kr. 565 900 – 646 000 per år). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse (SPK).

Søknadsprosessen

Søknaden må være skrevet på norsk og uttrykke din motivasjon for å søke på stillingen.

Søknaden blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

I søknaden må du laste opp følgende dokumenter:

 • Søknadsbrev på norsk, CV, attester og alle sider av sertifikater/vitnemål. Sertifikatene/vitnemålene må inkludere ECTS karakterer (A-F)

Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk, og oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. Hvis et vitnemål ikke er tilgjengelig ved søknadsfristen må du sørge for en utskrift av dine siste karakterer og ettersende kopi av originalvitnemålet. Utdanning tatt i utlandet, som ikke er forhåndsgodkjent av HK-dir, må være godkjent i forkant. Kopi av godkjenningsbrevet skal vedlegges.

OsloMet - storbyuniversitetet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Ufullstendige søknader eller søknader der søker ikke oppfyller kravene til stillingen vil ikke bli vurdert.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i regionen. Vi arbeider aktivt med å utvikle OsloMet videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere ønskes velkommen, også søkere som har opplevd perioder i livet uten arbeid, utdanning eller opplæring.

Nærmere opplysninger

For nærmere opplysninger om stillingen, ta kontakt med:

Har du problemer med rekrutteringsportalen, eller har generelle spørsmål, kan du kontakt rådgiver Kathrine Gangnes: kathri@oslomet.no, tel. 67235645.

 

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Lønn Kr. 565 900 - kr. 646 000
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 24/19402
Kontakt
 • Lise Kvanvik, 41654988
Publisert 16.05.2024
Søknadsfrist 14.06.2024

Tilbake til ledige stillinger