Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.Er du en utviklingsorientert leder som brenner for utdanning og forskning innen rehabilitering og helseteknologi?
 

Institutt for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi (RHT) søker en strukturert og samarbeidsorientert leder for instituttets avdeling for masterspesialiseringer.

Ansettelse skjer på åremål for en periode på fire år med mulighet til å kunne søke samme stilling for ytterligere to perioder. Stillingen er ledig fra 1. mars 2024.

Avdelingen består i dag av om lag 20 årsverk og har for tiden en masterportefølje på seks masterspesialiseringer som ligger inn under masterparaplyprogrammet Master i helsevitenskap (MAVIT). Disse består av fire fysioterapirettede masterspesialiseringer innen barns helse, muskelskjeletthelse, eldre og psykomotorisk fysioterapi. I tillegg tilbyr vi en tverrfaglig masterspesialisering innen rehabilitering og habilitering og en masterspesialisering innen ergoterapi. Avdelingens masterportefølje vil være i utvikling og det vil inngå i stillingen å utvikle porteføljen av masterspesialiseringer i henhold til samfunnets behov og etterspørsel.

RHT har i dag et godt utdannings- og forskningsmiljø og bl.a. bachelorutdanninger innen fysioterapi, ergoterapi og ortopediingeniørfag. Instituttet har totalt seks forskningsgrupper pluss ett av fem fremragende forskningsmiljø på OsloMet som har som oppdrag å utvikle forskning av særlig høy kvalitet. Instituttet har også en stor oppdrags- og bidragsfinansiert forskningsvirksomhet med mange stipendiater, postdoktorer, vitenskapelige assistenter og andre prosjektstillinger.  

Avdelingsleder rapporterer til instituttleder og inngår i instituttets ledergruppe.


Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • faglig og administrativt ansvar for mastergradsutdanninger ved Institutt for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi
 • personalansvar for ansatte i avdeling masterspesialisering
 • budsjettansvar for avdelingen
 • bidra aktivt til et sterkt forskningsmiljø innen studienes fagområder i samarbeid med instituttets øvrige ledelse
 • samarbeide med instituttledelse inkl. forskningsgruppeledere om fremtidig utvikling av RHT som et utadrettet, nytenkende forsknings- og innovasjonsmiljø i interaksjon med næringsliv og praksisfelt 

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver for avdelingsleder (stillingskode studieleder) er nærmere beskrevet i stillingsbeskrivelsen.

 

Kvalifikasjonskrav

 • doktorgrad innen relevant fagområde
 • kompetanse innen helsevitenskap
 • ledererfaring
 • erfaring med – og god forståelse for økonomistyring og personalledelse
 • pedagogisk kompetanse
 • gode muntlige og skriftlige ferdigheter i et skandinavisk språk samt i engelsk

Personlig egnethet og god forståelse for instituttet sin rolle og posisjon vil bli tillagt stor vekt.

Det vil en fordel av du har

 • ledererfaring fra utdannings- og/eller forskningsvirksomhet
 • internasjonalt nettverk
 • god digital kompetanse og nysgjerrighet for nyere digitale løsninger i utdanning og helse

Vi ønsker deg som   

 • har evne til å bidra til helhetlig strategisk ledelse som en del av instituttets ledergruppe
 • er kreativ, nysgjerrig og nytenkende
 • har høy arbeidskapasitet med evne til å håndtere flere parallelle arbeidsprosesser
 • er strukturert med gode evner til å drive prosesser
 • er samlende med gode evner til å bygge relasjoner, motivere og inspirere
 • har gode samarbeidsegenskaper med evner til å bygge nettverk internt, nasjonalt og internasjonalt

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

 • spennende jobb på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • muligheter for faglig utvikling innenfor et felt i stor utvikling og på et av landets sterkeste
 • forskningsinstitusjoner innenfor det aktuelle fagfeltet
 • bidra til å skape et miljø der fremtidens forskere vil vokse frem  
 • lederutviklingsprogram med mentorordning
 • pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger


Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1473 studieleder, ltr. 76-82, det vil si kr. 777 900 - 919 200. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk gjennom vårt rekrutteringssystem. 
Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • fullstendig publikasjonsliste
 • gjerne tre referanser med kontaktinformasjon (overordnet, sideordnet og underordnet)

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk, og oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:
Instituttleder Mari Klokkerud, tlf: 67 23 63 50 / 930 85 556 mari.klokkerud@oslomet.no

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. 

 

Søknadsfrist: 6. desember 2023

Ref: 23/07941  

Ansettelsestype Åremålsstilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 1. mars 2024
Lønn Kr. 777 900 - 919 200.
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 23/07941
Kontakt
 • Mari Klokkerud, 93085556
Publisert 15.11.2023
Søknadsfrist 06.12.2023

Tilbake til ledige stillinger