Rektors stab

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

OsloMet søker spesialrådgiver som skal støtte opp under OsloMets arbeid med å skape samfunnsforbedringer gjennom tett, gjensidig samarbeid med offentlig sektor, arbeidsliv, næringsliv og øvrig samfunnsliv. 

Spesialrådgiver for samfunnsforbedringer og samarbeid vil jobbe tett sammen med universitetets prorektor for samfunnsforbedringer og samarbeid, og vil være en faglig ressurs i rektors stab og for fagmiljøer på tvers av universitetet.

Arbeidsoppgavene omfatter blant annet å bistå prorektor for samfunnsforbedringer og samarbeid med å:

 • videreutvikle OsloMets arbeid med innovasjon og samfunnsforbedringer i samarbeid med fakulteter/institutter/sentre/forskningsgrupper og eksterne aktører
 • styrke sammenhengen mellom utdanning, forskning og samfunnsforbedringer
 • utvikle et velfungerende system for å støtte arbeidet med samfunnsforbedringer, herunder innovasjon, kommersialisering og entreprenørskap, både blant ansatte og studenter
 • utvikle handlingsplan for OsloMets arbeid med samfunnsforbedringer og samarbeid med eksterne aktører
 • utvikle kvantitative og kvalitative indikatorer for samfunnsforbedringer og samarbeid
 • videreutvikle og styrke verdien av samarbeid, partnerskap og klynger med eksterne aktører
 • utvikle forståelse for verdien av skapende samarbeid mellom OsloMet og omverdenen på tvers av organisasjonen
 • gjøre det enkelt for eksterne aktører å samarbeide med OsloMet
 • utvikle en kultur som ser potensialet for samfunnsforbedringer og forskningskommunikasjon som en integrert del av faglige aktiviteter

Kvalifikasjoner

Det kreves utdanning på masternivå og vesentlig erfaring fra universitets- og høyskolesektorens tredje samfunnsoppdrag, god forståelse for samspillet mellom akademia og samfunnet og kunnskap om hvordan forskning og fagkunnskap blir tatt i bruk i samfunnet.

Videre må du ha

 • dokumenterte resultater fra samarbeid med forskere og fagmiljøer, fortrinnsvis fra flere ulike fagfelt
 • god faglig forståelse for hva samfunnsforbedringer («societal impact») ved et universitet er, og hvordan det skapes, gjerne både nasjonalt og internasjonalt.
 • bredt eksternt nettverk
 • god språklig fremstillingsevne på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig 

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt. Erfaring fra ulike institusjoner innen forskning og høyere utdanning vil også være en fordel, spesielt innenfor det tredje samfunnsoppdraget. Praktisk og systematisk erfaring med forskningskommunikasjon er en fordel, gjerne også fra egen formidlingsaktivitet. 

Vi ønsker deg som 

 • har et sterkt engasjement for å bidra til at resultater av forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid tas i bruk i samfunnet
 • har gode strategiske evner kombinert med praktiske ferdigheter
 • har god forståelse for samspillet mellom akademia og omverdenen
 • brenner for å skape resultater gjennom andre
 • evner å inspirere og motivere
 • evner å utvikle relasjoner, nettverk og samarbeid, både internt og eksternt
 • har fremragende kommunikasjonsferdigheter og behagelig å samarbeid med
 • har sterk gjennomføringsevne
 • kan være en god ambassadør for OsloMet

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

 • spennende jobb på Norges tredje største universitet
 • en spennende, entreprenøriell rolle du får være med på å utforme
 • gode muligheter for faglig utvikling
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • rektor Christen Krogh, telefon +47 67 23 69 25

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1220 spesialrådgiver, lønnstrinn 80 - 83, tilsvarende kroner 839 900 – 911 700 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. 

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk i vårt rekrutteringssystem.

Søknadsfrist:          17. april 2023

Ref:                        23/02141

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Etter avtale
Lønn kroner 839 900 – 911 700 per år
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 23/02141
Kontakt
 • Christen Krogh, +4767236925
Publisert 23.03.2023
Søknadsfrist 25.04.2023

Tilbake til ledige stillinger