Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), Fakultetsadministrasjonen TKD, Seksjon for økonomi TKD

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) utgjør et sterkt og mangfoldig faglig miljø med tydelig internasjonalt preg. Arbeidet gjøres i en profesjonell organisasjon som er ledende i å ta i bruk ny teknologi og nye løsninger, og er langt fremme på tverrfaglig og eksternt samarbeid. Fakultet for teknologi, kunst og design er i sterk vekst og vi rekrutterer høyt kvalifiserte medarbeidere fra hele verden.
Fakultet TKD har om lag 4 000 studenter og 400 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm. Fakultetet utfører forskning og tilbyr utdanning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå innen teknologi, kunst og design.

Fakultetsadministrasjonen har omtrent 70 ansatte, og yter alle administrative tjenester til fakultetets institutter. De administrative tjenestene er organisert i stab, studieseksjonen, FoU-seksjonen, HR-seksjonen og økonomiseksjonen, samt et eget kontor for lederstøtte, som gir lederstøtte til fakultetsledelsen og instituttlederne.

Bli med på laget til et av Norges mest ambisiøse fakulteter innen teknologi, kunst og design!  

Ved Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) er det ledig fast 100% stilling som prosjektøkonom. Dette er en spennende mulighet for deg som ønsker å spille en viktig rolle for vårt velrennomerte internasjonale forskningsmiljø.  Vårt slagord er Ny viten - ny praksis.

Fakultetet arbeider for å øke den eksterne finansieringen av vår forskning og utdanning. Du vil som prosjektøkonom få inngående kjennskap til prosjektstyring og gode muligheter til å bidra i utviklingen av prosessene for økonomisk oppfølging av både enkeltprosjekter og prosjektporteføljer.

Aktivt samarbeid med andre enheter på universitetet er viktig for å lykkes.  Du vil jobbe tverrfaglig på tvers av institutter og seksjoner på fakultetet. Det vil også være utviklingsarbeid knyttet til stillingen.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • økonomisk oppfølging av fakultetets bidrags- og oppdragsvirksomhet – økonomistyring og rapportering
 • budsjettering og bistand i søknadsprosesser om finansiering av prosjekter
 • rådgivning og tett dialog med fakultetets forskningsmiljø, prosjektledere og instituttledere
 • økonomiske analyser, og utarbeidelse av beslutningsgrunnlag
 • kontaktpunkt for eksterne finansiører angående økonomiske kontraktsforhold
 • å bidra til nytenkning og videreutvikling av seksjonens økonomirutiner
 • samhandling med fakultetets øvrige ansatte, spesielt innenfor økonomiområdet

Du vil i tillegg være involvert i øvrige økonomioppgaver ved fakultetet. Innholdet i stillingen vil over tid kunne endres som følge av interne organisasjonsendringer eller andre pålagte endringer.

Vi søker deg som har

 • fullført utdanning innen økonomisk-administrative fag minimum på bachelornivå. Realkompetanse vil kunne kompensere for utdanningskravet
 • gode ferdigheter i norsk og engelsk, muntlig og skriftlig
 • erfaring med økonomi, controlleroppgaver eller budsjettering
 • interesse og forståelse for universitets- og høyskolesektorens samfunnsoppdrag

Det er en fordel at du har

 • god systemforståelse, erfaring med bruk av ulike økonomisystemer og ferdigheter innen Excel på viderekommende nivå
 • kunnskap om EUs rammeprogram for forskning og regelverk, Norges forskningsråds (NFR) senter- og infrastruktur ordninger og porteføljer for forskning og innovasjon, samt Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) sine programmer og tilskuddsordninger
 • siviløkonomutdanning
 • erfaring fra tilsvarende arbeidsoppgaver innen statlig sektor

Vi ønsker deg som

 • er faglig engasjert og nysgjerrig
 • har en metodisk og analytisk tilnærming til fagfeltet
 • setter deg raskt inn i komplekse problemstillinger
 • jobber strukturert og er opptatt av gode helhetlige prosesser
 • er positiv og samarbeidsvillig med gode relasjons- og kommunikasjonsevner
 • kan arbeide både selvstendig og i team
 • trives i en hektisk arbeidshverdag

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

 • spennende jobb på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • gode muligheter for faglig utvikling
 • et godt og mangfoldig arbeidsmiljø
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Seksjonssjef Hans-Arne Løkken, tlf 932 98 549

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1434 rådgiver, kroner 471 300 - 615 000 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”logg inn og søk stillingen”.

 

Søknadsfrist: 26.03.23
Referansenummer: 23/01646

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Lønn I henhold til statens lønnsregulativ
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 23/01646
Kontakt
 • Hans-Arne Løkken, +4793298540
 • Nine Jonstad, ninejons@oslomet.no
Publisert 01.03.2023
Søknadsfrist 02.04.2023

Tilbake til ledige stillinger