Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 650 ansatte og 7400 studenter, og holder til i Oslo og Viken. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) har sterke fagmiljøer innen skolefag, pedagogikk og digital kompetanse og utdanner lærere til norsk skole i nært samarbeid med praksisfeltet. Instituttet tilbyr bachelor- og masterstudier og bidrar til kompetanseheving av ansatte i skolen gjennom etter- og videreutdanning.

Ved institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier er det ledig en 100% midlertid stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i matematikkdidaktikk for perioden 01.08.23 til 31.07.24.

Den utlyste stillingen er tilknyttet matematikkseksjonen, som består av 33 ansatte. Seksjonen underviser i matematikk, matematikkdidaktikk samt vitenskapsteori og metode. Seksjonen er involvert i etablerte forskningsmiljøer.

Les mer om instituttets forskningsgrupper.

 

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • undervise og veilede i alle aktuelle emner på bachelor-, master- og ev. doktorgradsnivå, samt etter- og videreutdanninger
 • følge opp studenter i praksis
 • ha kontakt med praksisfeltet
 • bidra til innsatser i det nasjonale skoleutviklingsprosjektet dekomp
 • delta i utviklingen av seksjonens undervisning
 • gjennomføre eget forsknings- og utviklingsarbeid (midlertidig ansatte har vanligvis ikke FoU-tid det første året)
 • utføre faglig-administrative oppgaver
 • aktivt bidra til utvikling av instituttet og OsloMet som helhet
 • formidle forskningsresultater både til fagmiljøer og samfunnet forøvrig
 • delta i utviklingen av større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering sammen med kolleger i fagmiljøet
 • delta i forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere

 

Kvalifikasjonskrav

 • for førsteamanuensis kreves doktorgrad eller tilsvarende i matematikkdidaktikk.
 • for førstelektor kreves embetseksamen, hovedfag eller mastergrad i matematikkdidaktikk og dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling.
 • for ansettelse i stilling som universitetslektor i matematikkdidaktikk kreves mastergrad eller hovedfag
 • søkeren må dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse.
 • det kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

 

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • undervisnings- og veiledningserfaring på bachelor- og masternivå
 • pedagogiske evner
 • kjennskap til og /eller erfaring fra skolefaget matematikk
 • kjennskap til og/eller erfaring fra lærerutdanning
 • kompetanse som gjør det mulig å gå bredt inn i seksjonens undervisningsportefølje deriblant skoleutvikling
 • god digital kompetanse, inkludert erfaring med studentaktive læringsformer og bruk av digitale undervisnings- og vurderingsverktøy
 • forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen
 • god evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk.
 • søkere som ikke har et av de skandinaviske språkene som førstespråk, må kunne dokumentere både muntlige og skriftlige norsk språklige ferdigheter.
 • forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen og vitenskapelig produksjon fra de siste seks årene vil bli vektlagt.
 • erfaring med forskningsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering

 

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen.

Du må være:

 • samarbeids- og løsningsorientert
 • bidragsyter til et inkluderende arbeids- og læringsmiljø for både ansatte og studenter
 • bidragsyter for faglig utvikling både i utdanning og forskning

 

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

 

Søknadsprosess

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • fullstendig publikasjonsliste
 • to referanser med kontaktinformasjon

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

 

Vi tilbyr

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • et arbeidsmiljø som er raust og muligheten for å påvirke egen arbeidsdag
 • deltakelse i forskningsgruppe og et kreativt og inspirerende fagmiljø med betydelig nasjonalt og internasjonalt kontaktnett og samarbeid
 • tid til profesjonsnært forsknings- og utviklingsarbeid
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingene lønnes etter Statens lønnsregulativ og OsloMets lønnspolitikk, som førsteamanuensis i kode 1011 og førstelektor i kode 1198, lønnstrinn 60-74 (fra kr. 543 500,- til kr 702 100,- per år). Lønn som universitetslektor i kode 1009, lønnstrinn 51-66 (fra kr. 468 300,- til kr. 604 700,- per år). Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til SPK. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

 

Andre Opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Studieleder for matematikkseksjonen Annette Haslund annhas@oslomet.no eller på mobil 94376562
 • Seksjonsleder for matematikkseksjonen George Harry Hitching gehahi@oslomet.no

 

Vil du søke på stillingene må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden «logg inn og søk stillingen».Ansettelsestype Midlertidig ansettelse
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 01.08.2023
Lønn 468 300,- til 702 100,-
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 23/00267
Kontakt
 • Kristhild Elisabeth Marnseg, 22452315
Publisert 23.01.2023
Søknadsfrist 09.02.2023

Tilbake til ledige stillinger