Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM), Institutt for sosialfag

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr utdanninger på alle gradsnivåer, samt årsstudier, videreutdanninger og oppdragsundervisning. Fakultetet har et aktivt forskningsmiljø. Det er om lag 280 tilsatte og rundt 4400 studenter knyttet til fakultetet, som holder til i Pilestredet i Oslo sentrum.

Institutt for sosialfag har rundt 90 medarbeidere og ca. 1250 studenter og er lokalisert sentralt i Oslo. Det representerer det største fagmiljøet i Norge innen det sosialfaglige feltet.

Det er ledig en toårig forskerstilling ved Institutt for sosialfag. Stillingen er knyttet til instituttets strategiske satsing på kvantitativ forskning på tiltak i barnevernet, samt vårt strategiske arbeid med å utvikle kunnskap og utdanningskvalitet med storbyrelevans.

Den som tilsettes vil - i samarbeid med en prosjektgruppe ved instituttet - få ansvar for å utforme prosjekter som skal belyse viktige problemstillinger knyttet til tiltaks- og ressursbruk innen barnevernet. I den forbindelse vil det også være en viktig oppgave å utforske og utvikle hvilke muligheter som ligger i bruk av mikrodata.no, og dessuten etablere en lokal database med utgangspunkt i eksterne registerdata. Forskningen skal omfatte komparative analyser av kommuner og bydeler. Den som ansettes vil involveres i å utvikle og teste et undervisningsopplegg som tar utgangspunkt i mikrodata.no. 

Kvalifikasjoner og vilkår

Du må ha:

 • høyere utdanning, fortrinnsvis på doktorgradsnivå, innen sosialfag eller samfunnsvitenskap.
 • gode kvalifikasjoner innenfor kvantitative forskningsmetoder
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk og på engelsk
 • gode analytiske ferdigheter
 • kapasitet til å arbeide selvstendig, planmessig og målrettet
 • gode samarbeidsevner
 • faglig engasjement 

Det er en fordel om du har:

 • kunnskap om organisering, tiltak og metoder i barnevernet
 • erfaring med å jobbe med registerdata
 • erfaring med prosjekter som kobler kvalitativ og kvantitativ metode
 • erfaring med undervisning

Vi tilbyr deg:

 • mulighet til faglig utvikling i et spennende undervisnings- og forskningsmiljø
 • et kreativt og inspirerende arbeidsmiljø
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger 

Andre opplysninger

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ: 1109 forsker, årslønn 543 500-702 100 for søkere med doktorgrad, 1108 forsker, årslønn 478 300-615 000 for søkere med mastergrad. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Sakkyndig vurdering

Som søker vil du bli vurdert av en sakkyndig komité. Når du søker elektronisk på stillingen må du laste ned:

 • CV
 • attester
 • vitnemål (alle sider)
 • liste over vitenskapelige arbeider
 • vitenskapelige arbeider fra de siste 6 år

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Søknader som sendes inn uten vedleggene som er nevnt ovenfor vil ikke bli vurdert. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Dersom vi får mer enn 20 kvalifiserte søkere til stillingen, vil det bli etablert en presilingskomite for å sile ut de mest kvalifiserte søkerne før sakkyndig komité vurderer søkerne.

Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og last ned ovenfornevnte vedlegg ved å benytte knappen ”søk stillingen”.  Ved behov for teknisk assistanse kontakt: Tore Vogt, 67 23 80 28 eller e-post: torevo@oslomet.no.

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt:

Instituttleder Anne Britt Djuve, tlf: 67237339

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Ansettelsestype Midlertidig ansettelse
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Våren 2023
Lønn 478 300-702 100
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 22/03615
Kontakt
 • Anne Britt Djuve, 67237339
Publisert 17.11.2022
Søknadsfrist 08.12.2022

Tilbake til ledige stillinger