Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller og i Pilestredet, Oslo.

Fakultet for helsevitenskap, har en ledig fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor innen sykepleievitenskap/helsevitenskap ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid. Stillingene er primært en heltidsstilling, men deltid kan vurderes i kombinasjon med annen relevant stilling (fortrinnsvis klinisk), primært i kommunehelsetjenesten eller i stilling der samhandling med kommunehelsetjenesten er sentral.

Fagområdet for stillingen er helse-/sykepleievitenskap med et særskilt fokus på grunnleggende sykepleie, sykepleierfaglige prosedyrer og naturvitenskaplige fag, og er primært knyttet til første studieår. OsloMet har som mål å utvikle sykepleierutdanningen til å være landets beste, og det er innlemmet i OsloMets Strategi 2024. I den forbindelse foregår det mange aktiviteter for å utvikle utdanningen.

Det forventes at den som ansettes tar en aktiv rolle i sykepleierutdanningen ved å vise engasjement og et ønske om å bidra til å utdanne fremtidige sykepleiere. Vi oppfordrer deg til å søke hvis du er en sykepleier og forsker som er genuint interessert i grunnleggende sykepleie og som ønsker å bidra til kvalitet i veiledning og undervisningsaktiviteter for studenter.

Arbeidssted vil være studiested Pilestredet, men noe undervisning og veiledning ved studiested Kjeller kan også forekomme.


Dine arbeidsoppgaver vil være å

 • aktivt bidra til høy utdanningskvalitet for bachelorstudenter i sykepleie
 • undervise og veilede i studiegrupper og på ferdighetsenheten
 • veilede og følge opp studenter i klinisk praksis i kommunehelsetjenesten
 • gjennomføre forsknings- og utviklingsarbeid for å utvikle fagområdet
 • formidle forskningsresultater både til fagmiljøer og samfunnet for øvrig
 • delta i utviklingen av større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering sammen med kolleger i fagmiljøet
 • delta i forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • utføre faglig-administrative oppgaver

 

Kvalifikasjonskrav

 • relevant høyere utdanning, fortrinnsvis på Ph.D.-nivå
 • relevant mastergrad og bachelorgrad i sykepleie
 • gode muntlige og språklige ferdigheter i engelsk. Det kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk. Søkere som ikke har tilstrekkelig kunnskaper i skandinavisk må innen tre år etter tiltredelse ha tilegnet seg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2.
 • gode IKT kunnskaper

 

For stilling som førsteamanuensis kreves doktorgrad innen relevant helsefaglig område.

For stilling som førstelektor kreves embetseksamen, hovedfag eller mastergrad og dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid innen sykepleie eller annet relevant helsefaglig område som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Søkere må dokumentere grunnleggende kompetanse i undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik universitetspedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet. For krav til utdanningsfaglig kompetanse i stilling som førsteamanuensis se OsloMets retningslinjer for utdanningsfaglig kompetanse på vår nettside.

Dersom det ikke melder seg søkere med førstestillingskompetanse, kan søkere med kompetanse som universitetslektor og med ønske om en utvikling i akademia, bli vurdert. Det er da aktuelt å ansette midlertidig i stilling som universitetslektor, med krav om kvalifisering til førstenivå for fast ansettelse innen tre år, jf. Universitets- og høyskoleloven §6-5 (1). Det må legges en tydelig plan for hvordan man kan nå førstekompetanse ila. tre år. Stipendiater som er i sluttfasen av Ph.D.-studiet, oppfordres til å søke.

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • minimum 5 år klinisk erfaring
 • dokumentert pedagogisk utdanning eller undervisnings- og veiledningserfaring
 • forskningsaktivitet, publikasjoner og tilknytning til et forskningsnettverk
 • formidlet forskningsresultat i anerkjente norske og internasjonale publiseringskanaler, og at du kan vise til progresjon i forskning og publisering

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

 

Vi søker deg som

 • har høy arbeidskapasitet, er nysgjerrig og motivert for å bidra til utvikling av faglig og tverrfaglig samarbeid ved universitetet
 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og evne til å bidra til et konstruktivt arbeidsmiljø
 • har evne til å motivere og inspirere studenter i undervisning
 • har evne til å jobbe selvstendig og målrettet
 • er løsningsorientert

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

 

Sakkyndig vurdering og søknadsprosess

Som søker vil du bli vurdert av sakkyndig komité. Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komité, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet. Søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • fullstendig publikasjonsliste
 • legg ved inntil 10 vitenskapelige arbeider, inklusive Ph.D.-avhandling
 • gjerne to referanser med kontaktinformasjon

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen «logg inn og søk stillingen». Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert, og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt Sofie Rabo Carlsen via e-post, soca@oslomet.no.

 

Vi tilbyr

 • et inspirerende utdannings- og forskningsmiljø med muligheter for faglig utvikling og deltagelse i etablerte forskningsgrupper med nasjonalt og internasjonalt samarbeid
 • varierte arbeidsoppgaver i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse.
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på våre nettsider

Stillingen lønnes iht. til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1011 førsteamanuensis/ 1198 førstelektor, lønnstrinn 60-74, dvs. kroner 543 500-702 100 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

 

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingene kan du kontakte:

 • Studieleder Ann Kristin Bjørnnes, telefon: +47 67 23 60 64 e-post: Ann-Kristin.Bjornnes@oslomet.no
 • For spørsmål av administrativ karakter, kontakt Sofie Rabo Carlsen, e-post: soca@oslomet.no

Søknadsfrist: 12. oktober 2021
Ref.nr: 21/09340

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Snarest
Lønn Kr. 543 500 - 702 100 pr. år.
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 21/09340
Kontakt
 • Ann Kristin Bjørnnes, 67236064
Publisert 08.09.2021
Søknadsfrist 12.10.2021

Tilbage til Ledige stillinger