Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM), Institutt for sosialfag

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr utdanninger på alle gradsnivåer, samt årsstudier, videreutdanninger og oppdragsundervisning. Fakultetet har et aktivt forskningsmiljø. Det er om lag 280 tilsatte og rundt 4200 studenter knyttet til fakultetet, som holder til i Pilestredet i Oslo sentrum.

Institutt for sosialfag har rundt 90 medarbeidere og ca. 1250 studenter og er lokalisert sentralt i Oslo. Det representerer det største fagmiljøet i Norge innen det sosialfaglige feltet.

Ved Institutt for sosialfag er det ledig 4-årig åremålsstilling som nestleder for perioden 01.01.2020-31.12.2023, med mulighet for å søke på samme stillingen for ytterligere to ganger fire år. Nestlederstillingen er en nyopprettet stilling. Instituttet er under omorganisering og ledergruppen vil fra 01.01.20 bestå av en instituttleder, en nestleder og fem faggruppeledere. Nestleder rapporterer til instituttleder og har ikke personalansvar.

Institutt for sosialfag er Norges største sosialfaglige institutt, lokalisert sentralt i Oslo, med rundt 90 medarbeidere og ca 1250 studenter. Institutt for sosialfag tilbyr utdanning og forskning innen sosialt arbeid, barnevern, helse- og sosialpolitikk og familiebehandling, og har et ph.d.-studium i sosialt arbeid og sosialpolitikk.

Ansvarsområde

Nestleder skal være instituttleders nærmeste rådgiver og samarbeidspartner for hele porteføljen av oppgaver ved instituttet. Nestleder skal ha et særlig ansvar for å følge opp utdanningene fra bachelor til og med master, samt etter- og videreutdanning. Nestleders ansvar defineres etter delegasjon fra instituttleder.

Oppgaver som nestleder vil forventes å få et særskilt ansvar for:

 • Å holde oversikt over og følge med på utdanningene som tilbys på instituttet.
 • å bidra til helhet og kvalitet i studieprogrammene i samarbeid med faggruppelederne og programkoordinator.
 • strategisk utvikling av utdanningsporteføljen ved instituttet, herunder etter- og videreutdanning.
 • samarbeide med faggruppelederne om bemanning av studieprogrammene.

Kvalifikasjoner og vilkår

Du må ha:

 • doktorgrad eller tilsvarende
 • førstehånds erfaring med undervisning, forskning og utviklingsarbeid
 • god forståelse for utdanningsledelse
 • god forståelse for økonomistyring og ressursutnyttelse
 • faglig styrke innen relevant fagområde
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk eller et skandinavisk språk, samt engelsk

Det er en fordel at du har:

 • evne til strategisk ledelse
 • evne til endring og omstilling
 • ledererfaring fra undervisningsvirksomhet
 • en motiverende, inkluderende og resultatorientert lederstil
 • evne til å være tilstedeværende i møte med andre
 • evne til å samarbeide og bygge relasjoner intern og eksternt
 • evne til å være en synlig og dyktig kommunikator

Vi kan tilby deg:

 • å delta i ledelsen og utviklingen av et institutt i vekst og endring
 • et inspirerende og sterkt fagmiljø
 • deltakelse i lederutviklingsprogram
 • mulighet for faglig utvikling og aktivitet
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et annet skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt: tore.vogt@oslomet.no

Andre opplysninger

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, stillingskode 1473, ltr 73-78. Lønn kr. 679 000-765 100.

For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

Dekan Ann-Helén Bay, telefon +47 67 23 80 03/911 16 896

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vil du søke på stillingen, må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen «logg inn og søk stillingen».

Ansettelsestype Tidsbegrænset ansættelse (4 år)
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 19/08368
Kontakt
 • Ann-Helén Bay, 91116896
Publisert 19.08.2019
Søknadsfrist 18.09.2019

Tilbage til Ledige stillinger