Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM), Institutt for sosialfag

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr utdanninger på alle gradsnivåer, samt årsstudier, videreutdanninger og oppdragsundervisning. Fakultetet har et aktivt forskningsmiljø. Det er om lag 280 tilsatte og rundt 4400 studenter knyttet til fakultetet, som holder til i Pilestredet i Oslo sentrum.

Institutt for sosialfag har rundt 90 medarbeidere og ca. 1250 studenter og er lokalisert sentralt i Oslo. Det representerer det største fagmiljøet i Norge innen det sosialfaglige feltet.

Ved Institutt for sosialfag er det ledig en 100 % stilling som førsteamanuensis. Vi søker en ansatt med særlig kompetanse og interesse for forskning og undervisning innenfor feltet vold i nære relasjoner og /eller kriminalitet.  

Med beliggenhet i Oslo sentrum har instituttet storbyen som arena for forskning og utdanning. Sentrale tema er hvordan velferdspolitiske tiltak på individ, gruppe og samfunnsnivå kan bidra til økt livskvalitet for utsatte grupper. Gjennomgående perspektiver er blant annet etnisk tilhørighet, menneskelig og kulturelt mangfold, mangeartede familie- og bomønstre, rus- og voldsproblematikk og betydningen av utfoldelse og delaktighet for psykisk og fysisk helse. Den utlyste stillingen er tenkt tilknyttet faggruppe for profesjonskvalifisering og profesjonsutøvelse i barnevern og sosialt arbeid.

Instituttet tilbyr bachelor i barnevern og sosialt arbeid, master i sosialfag; sosialt arbeid, barnevern, barnevernsarbeid, familiebehandling og Nordic Social Policy and Global Sustainability Development.  I tillegg har fakultetet et PhD program, hvor instituttet bidrar med studieretning sosialt arbeid og sosialpolitikk. 

Instituttet har over 90 medarbeidere, ca. 1500 studenter og representerer det største sosialfaglige miljøet i Norge. 

Arbeidsoppgaver

 • forskning og formidling innenfor barnevern/sosialt arbeid, med særlig fokus på vold i nære relasjoner og kriminalitet
 • undervisning i sosialfaglig teori og praksis innenfor studieprogrammene ved instituttet, inkludert videreutdanning
 • veiledning og oppfølging av studenter både i praksis og i oppgaveskriving
 • delta aktivt i instituttets fagmiljøutføre fag-administrative oppgaver
 • bidra til utvikling av samarbeid med arbeidslivet

Kvalifikasjoner

Du må ha

 • doktorgrad innen sosialfag eller annet relevant samfunnsfag.
 • kompetanse og ferdigheter innen veiledning og undervisning. Har du ikke relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må du forplikte deg til å gjennomføre universitetets program for universitetspedagogikk innen to år
 • gode formidlingsevner skriftlig og muntlig på både norsk og engelsk
 • gode samarbeidsevner 

Du bør ha

 • forskning og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen. Vitenskapelig produksjon fra de siste seks årene vil bli vektlagt.
 • stort faglig engasjement, med genuin interesse for å utvikle fagområdet
 • sosialfag i fagkretsen
 • erfaring med å inndrive ekstern finansiering av forskning
 • god evne til å motivere og inspirere studenter
 • gode evne til å koordinere både faglige og administrative oppgaver
 • evne til å arbeide selvstendig
 • evne til tverrfaglig samarbeid 

Generelle kriterier for ansettelse i stilling som Førsteamanuensis fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger 

Universitetet gjennomfører prøveforelesning i forbindelse med intervju, og hvor kandidatene skal forelese over sitt forskningsfokus relevant for globalisering og sosial bærekraft. 

Du må dokumentere relevant utdanningsfaglig kompetanse i samsvar med OsloMet sine Retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse

Vi tilbyr deg

 • mulighet til faglig utvikling i et spennende undervisnings- og forskningsmiljø
 • et kreativt og inspirerende arbeidsmiljø
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse 
  fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger 

Andre opplysninger

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ: 1011 førsteamanuensis årslønn 615 700-745 000. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Sakkyndig vurdering

Som søker vil du bli vurdert av en sakkyndig komité. Når du søker elektronisk på stillingen må du laste ned. 

 • CV
 • attester
 • vitnemål (alle sider)
 • liste over vitenskapelig arbeider
 • vitenskapelige arbeider fra de siste 6 år
 • dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse inklusive profileringsdokument

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Dersom vi får mer enn 20 kvalifiserte søkere til stillingen, vil det bli etablert en presilingskomite for å sile ut de mest kvalifiserte søkerne før sakkyndig komité vurderer søkerne.

Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og last ned ovenfornevnte vedlegg ved å benytte knappen “søk stillingen”.  Ved behov for teknisk assistanse kontakt: Tore Vogt, 67 23 80 28 eller e-post: torevo@oslomet.no.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • Instituttleder Anne Britt Djuve, tlf: 959 67 244
 • Faggruppeleder Kari Jevne, tlf: 402 00 215

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse høst 2024/vår 2025
Lønn 615 700-745 000
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 24/10436
Kontakt
 • Anne Britt Djuve, 67237339
 • Kari Sjøhelle Jevne, 40200215
Publisert 26.04.2024
Søknadsfrist 20.05.2024

Tilbake til ledige stillinger