Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), Institutt for produktdesign

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) utgjør et sterkt og mangfoldig faglig miljø med tydelig internasjonalt preg. Arbeidet gjøres i en profesjonell organisasjon som er ledende i å ta i bruk ny teknologi og nye løsninger, og er langt fremme på tverrfaglig og eksternt samarbeid. Fakultet for teknologi, kunst og design er i sterk vekst og vi rekrutterer høyt kvalifiserte medarbeidere fra hele verden.
Fakultet TKD har om lag 4 000 studenter og 400 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm. Fakultetet utfører forskning og tilbyr utdanning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå innen teknologi, kunst og design.

Institutt for Produktdesign (PD) er et kreativt og internasjonalt rettet institutt med ca. 30 ansatte. Vi jobber med produkter, tjenester og systemer og er opptatt av tett kobling mot næringslivet. Vi tilbyr et bachelorprogram i produktdesign og en master i design for kompleksitet, samt et phd-program i innovasjon for bærekraft. Instituttet har tre forskningsfelt innen områdene design/estetikk/materialitet, systemisk design og design for helse.

Er du interessert i design og helse, produktdesign og teknologi?

Institutt for produktdesign ved Fakultet for teknologi, kunst og design har ledig en interessant stipendiatstilling innen design og helse. Studiekonteksten er å utforske muligheter for bærekraftig bruk av AR-teknologier kombinert med fysisk produktdesign i traumepasientrehabilitering. Som stipendiat hos oss vil du være en del av vår forskningsgruppe Design for Helse, som forsker på personlige helsetjenester. Gruppen tilbyr deg et innovativt miljø for å gjennomføre studien. Arbeidet gjøres som et samarbeid med Sunnaas sykehus.

Stipendiatstillingen vil være for en periode på tre år, alternativt fire år med 75% forskning og 25% andre arbeidsoppgaver (undervisning, veiledning og/eller administrativt arbeid). Stillingen er plassert ved OsloMets campus på Kjeller. 

Forskningsområde

Fysioterapi og rehabilitering er viktig for bedring hos pasienter som lider av traumatiske skader. Mange pasienter utfører ikke treningsregimer som foreskrevet grunnet kostnader, logistiske årsaker og mangel på pasientmotivasjon. Derfor er det  behov for nye rehabiliteringsteknikker som kan støtte pasientens motivasjon, forbedre behandlingsresultatene og redusere de totale kostnadene for samfunnet.

Nye fremvoksende teknologier som utvidet virkelighet (AR) har utviklet seg raskt de siste tiårene. For tiden er disse teknologiene lovende på grunn av deres anvendelighet i helsesektoren for å forbedre dagens kliniske praksis. AR er spesielt interessant for produktdesign fordi, selv om disse varianter av AR-teknologier kan sees på som blandet virkelighet, tillater teknologien også at virtuelle objekter blandes med de fysiske produktene som mobiltelefoner, tablets, møbler, tekstiler eller hjelpemidler som bærbare teknologier. 

Målet med ph.d.-prosjektet er å utforske muligheter for bærekraftig bruk av AR-teknologier kombinert med fysisk produktdesign i traumepasientrehabilitering. Ofte er det svært utfordrende å finne AR-løsninger som passer ekspert- og pasientbehovene og som lykkes i bærekraftig bruk. I prosjektet ditt kan det bli nyttig å se på hvilke områder av fysioterapi og rehabilitering som vil ha mest nytte av denne teknologien. Hva slags AR-teknologiløsninger, kombinert med fysisk produktdesign, bør opprettes for pediatriske pasienter og deres foreldre for å muliggjøre bærekraftig teknologiadopsjon  og bruk som gir direkte fordel for pasientens rehabilitering?

Aktuelle veiledere for ph.d.-graden vil være:

 • Minna Pikkarainen, professor i digitalisering av helsetjenester, Institutt for produktdesign, Fakultet for teknologi, kunst og design, OsloMet og Institutt for rehabilitering og helseteknologi, Fakultet for Helsevitenskap, OsloMet 
 • Nenad Pavel, førsteamanuensis, Institutt for produktdesign, Fakultet for teknologi, kunst og design, OsloMet 
 • Sophia Charlotta Hamre, fysioterapeut, Sunnaas sykehus

Teamet som arbeider med ph.d.-studenten vil også involvere professor Anne Catrine Martinsson fra OsloMet og Sunnaas sykehus og lege Frank Becker fra Sunnaas sykehus. 

Kvalifikasjonskrav og vilkår

 • Mastergrad innen design eller tilsvarende relaterte fagdisipliner. Graden må inneholde 120 studiepoeng
 • Gode engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig
 • Gode ferdigheter i et skandinavisk språk er en fordel

Opptak til doktorgradsprogrammet Innovasjon for bærekraft ved fakultetet vil søkes innen tre måneder etter ansettelsen. Godkjennelse av denne søknad er et vilkår for å tiltre stillingen. Opptakskravet innebærer minimum karakteren B på mastergraden og minimum karakteren C på bachelorgraden. Kandidater som allerede har en doktorgrad i nærliggende fagfelt, vil ikke kvalifiseres for stillingen.

Generelle kriterier for ansettelse i vitenskapelige stillinger dekkes av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat.

Ønskede egenskaper

 • relevant designerfaring
 • relevant arbeidserfaring innen design, helse eller velferdstjenester
 • evne til å arbeide selvstendig og systematisk
 • gode samareidsevner
 • interesse for helse- og designforskning

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region, og alle kvalifiserte kandidater er velkomne til å søke. Vi arbeider aktivt for å videreutvikle OsloMet som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen der det er behov for det. Du er også velkommen til å søke på en stilling hos oss hvis du har hatt perioder hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring.

Vi tilbyr deg

 • en spennende jobbmulighet ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • muligheter for faglig utvikling og deltakelse i den interessante forskningsgruppen Design for Helse
 • et godt arbeidsmiljø ved Institutt for produktdesign på Kjeller
 • fordelaktige pensjonsordninger i Statens pensjonskasse (spk.no/en/)
 • gode velferdsordninger og et bredt idretts- og kulturtilbud
 • gratis norskkurs til ansatte

Praktisk informasjon om flytting til Oslo og opphold i Norge (oslomet.no/en/work)

Sakkyndig vurdering

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. I søknaden må du laste opp følgende dokumenter:

 • Søknadsbrev som beskriver din motivasjon for å søke, og hva som gjør deg spesielt egnet for stillingen (erfaring, kompetanse, personlige egenskaper og ferdigheter).
 • Prosjektbeskrivelse på engelsk eller et skandinavisk språk på inntil to sider. 
 • CV og kopi av vitnemål og karakterutskrifter av bachelor- og mastergrad (som lister opp emner og karakterer) og attester. Vitnemål og attester skal inneholde studiepoeng og karakterer (A–F). Vær oppmerksom på at en beskrivelse av karaktersystemet ved universitetet/landet der du tok graden din må inkluderes. Dette må være et offisielt dokument med stempel fra universitetet ditt. Utenlandske vitnemål må oversettes til engelsk av institusjonen som har avlagt vitnemålet. 
 • Hovedoppgave/masteroppgave, samt annet vitenskapelig arbeid som du ønsker skal bli vurdert. 
 • Godkjenninger fra etiske komiteer eller andre nødvendige tillatelser/godkjenninger hvis det er relevant
 • Navn og kontaktinformasjon til to referanser (navn, relasjon, e-post og telefonnummer).
 • Søkere fra land der engelsk ikke er førstespråk, må kunne fremvise resultatet av en offisiell språktest. Følgende søkere er unntatt fra dette språkkravet: Søkere fra EU/EØS-land.
  • Søkere som har fullført minst et studieår i Australia, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannia eller USA.
  • Søkere som har et International Baccalaureate (IB) diplom
  • Følgende språktester er godkjent dokumentasjon: TOEFL, IELTS, Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) eller Cambridge. Sertifikat for ferdigheter i engelsk (CPE). På disse testene burde i det minste disse poengene vært oppnådd:
   • TOEFL: 600 (papir-basert prøve), 92 (Internet-basert prøve)
   • IELTS: 6.5, der ingen av seksjonene skal ha lavere poengsum enn 5.5 (bare Academic IELTS-prøven er godkjent).

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Hvis du har dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kan du kontakte hrtkd@oslomet.no.

Vær oppmerksom på at ufullstendige søknader ikke vil bli vurdert. 

Annen informasjon

Hvis du ønsker mer informasjon om stillingen, er du velkommen til å kontakte:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingstittel 1017 stipendiat, kr. 532 200 kr per år. 

Oppdraget skal skje i samsvar med gjeldende forskrifter om statsansatte og tjenestemenn, og lovene om kontroll med eksport av strategiske varer, tjenester og teknologi. Kandidater som etter vurdering av søknad og vedlegg anses å komme i konflikt med kriteriene i sistnevnte lov, vil få forbud mot å rekruttere til OsloMet. 

OsloMet har fulgt prinsippene i DORA-erklæringen (sfdora.org/read/) og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne erklæringen.

Hvis du ønsker å søke på stillingen, må du gjøre det elektronisk gjennom vårt rekrutteringssystem.

Søknadsfrist: 13. desember 2023
Ref: 23/08020

Ansettelsestype Åremålsstilling
Arbeidstid Heltid
Lønn I henhold til Statens lønnsregulativ
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100
Sted Lillestrøm
Fylke Viken
Land Norge
Referansenummer 23/08020
Kontakt
 • Einar Stoltenberg, +4791552441
Publisert 14.11.2023
Søknadsfrist 13.12.2023

Tilbake til ledige stillinger