Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for naturvitenskapelige helsefag

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.Da kan stillingen hos oss med koordinerende ansvar for satsningen Intelligent helse være riktig for deg.

En bærekraftig velferdsstat er avhengig av nye løsninger som gir befolkningen bedre og mer effektive velferds-, helse og omsorgstjenester. For å løse utfordringene må det skapes nye arenaer i møte mellom fagmiljøer innen helse, teknologi og samfunnsvitenskap, helseforetakene, kommunene, næringslivet og brukerne. OsloMet, som den største leverandøren av kandidater til helsesektoren, vil møte dette behovet med satsningen Intelligent helse. Satsningen har vært under utvikling i flere år, og er etablert på tvers av institusjonen. Initiativet samler fagmiljøer innen helse og teknologi. Intelligent helse skal spesielt bidra med kunnskap og løsninger for å fremme helse og bedre forebygging, diagnostisering, behandling og rehabilitering. Arbeidsoppgavene inkluderer koordinering av satsningens aktiviteter, inkludert oppfølging og fremdrift av møter, seminarer, hackathons og konferanser.

Stillingen tilsvarer 50%, med mulighet for høyere stillingsprosent i deler av perioden, og er ledig fra 08.01.2024-31.10.24, med mulighet for forlengelse. Stillingen er organisatorisk plassert ved Fakultet for helsevitenskap (HV), men den som ansettes vil jobbe både med Fakultet for helsevitenskap (HV) og Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD).

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • planlegge og gjennomføre aktiviteter under satsningen Intelligent helse, inkludert seminarer, hackathon og konferanser
 • koordinering av pedagogisk innhold til undervisning og læringsaktiviteter relatert til helse og teknologi og eventuelt utvikling av undervisningsmateriell
 • bidra med relevant forskningsformidling innen helseteknologi
 • andre faglige og administrative oppgaver innenfor satsningen må påregnes

Kvalifikasjonskrav

 • relevant mastergrad innen helse- eller teknologifag 
 • erfaring med koordinering/logistikk
 • gode språkferdigheter både muntlig og skriftlig i norsk og engelsk

Vilkår

Du vil rapportere til faglig ansvarlig for Intelligent helse samt jobbe tett med arbeidsgruppen for Intelligent helse og dekanatene ved Fakultet HV og TKD. Intelligent helse-satsningen er institusjonsovergripende og arbeid må påberegnes både ved campus Pilestredet og campus Kjeller. Fast arbeidsplass vil være ved campus Pilestredet.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Ønskede kvalifikasjoner

 • erfaring fra samhandling mellom akademia, næringslivet og/eller offentlig sektor
 • erfaring fra undervisning eller utvikling av undervisningsmateriell
 • engasjement for tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid
 • god kjennskap til og forståelse for universitetssektoren
 • kjennskap til helsesektoren
 • erfaring med prosjektarbeid 

Ønskede personlige egenskaper

 • god kommunikasjonsevne
 • har gode samarbeidsevner og er god på nettverksbygging
 • høy grad av gjennomføringsevne og evne til å arbeide målrettet

Personlig egnethet tillegges vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • et kreativt og inspirerende fagmiljø
 • muligheter for faglig utvikling i et spennende fag- og forskningsmiljø
 • pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et variert tilbud av aktiviteter innen kultur og sport 

Stillingen lønnes iht. til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1009 universitetslektor lønnstrinn 51-66, dvs. kroner 557 100 – 667 700,- per år.

Søknadsprosess

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:     

 • søknadsbrev 
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • gjerne to referanser med kontaktinformasjon

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Har du dokumenter du ikke får lastet opp, ta kontakt med Sofie Rabo Carlsen på soca@oslomet.no.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte: 

 • fagansvarlig for Intelligent helse og førsteamanuensis Vibeke Telle-Hansen, tlf. 930 48 873, 
  e-post vibeke.telle-hansen@oslomet.no, ved Fakultet HV
 • prodekan for Innovasjon og tverrvitenskapelige utdanningsprogrammer Kaare Magne Nielsen, tlf. 957 22 588, e-post kaare.nielsen@oslomet.no, ved Fakultet HV
 • instituttleder Astrid Oust Janbu, tlf. 915 14 326, e-post astridoust.janbu@oslomet.no, ved Fakultet TKD
 • for spørsmål av administrativ karakter kontakt Sofie Rabo Carlsen på soca@oslomet.no

Søknadsfrist: 21. november 2023

Ref.nr.: 23/07578

Ansettelsestype Vikar
Arbeidstid Deltid
Tiltredelse 08.01.2024
Lønn Kr. 557 100 – 667 700
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 50%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 23/07578
Kontakt
 • Vibeke Telle-Hansen, 93048873
 • Kaare Magne Nielsen, 95722588
Publisert 01.11.2023
Søknadsfrist 21.11.2023

Tilbake til ledige stillinger