Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller og i Pilestredet, Oslo.

Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid er det fra 1.12.2023 ledig en 100 % fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i naturvitenskapelige fag.  

Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller ved Lillestrøm og i Pilestredet i Oslo. Vi søker deg som tar en aktiv rolle i sykepleieutdanningen ved å vise engasjement og et ønske om å bidra til å utdanne dyktige fremtidige sykepleiere. Fagområdet for stillingen er naturvitenskaplige fag, og er primært knyttet til første studieår ved campus Pilestredet, men det må påregnes arbeid ved andre utdanningsår og avdelinger på Instituttet.

Som førsteamanuensis/førstelektor ved OsloMet får du 35% forskningstid basert på resultatbasert insentivtildeling. Instituttet har flere aktuelle forskningsgrupper der det er mulighet for deltagelse.

Avdelingen har et kreativt og inspirerende fagmiljø, og vi er stolte av at avdelingen som stillingen er tilhørende vant arbeidsmiljøprisen i 2022, som er en påskjønnelse og oppmuntring til miljøer eller ansatte som har gjort en særlig innsats for arbeidsmiljøet ved OsloMet.

Les mer om forskergrupper ved HV

Arbeidsoppgaver og ansvar

Dine arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil være å

 • undervise og veilede i bachelorutdanningen i sykepleie innen AFB (anatomi, fysiologi og biokjemi), sykdomslære, mikrobiologi og farmakologi
 • sensurere eksamen og arbeidskrav
 • anvende og videreutvikle digitale undervisningstilbud for AFB og etablere studentaktive læringsaktiviteter
 • utføre faglige- administrative oppgaver
 • aktivt bidra til utvikling av instituttet og OsloMet som helhet
 • FoU-aktivitet, inkl. søke ekstern finansiering, publisere og formidle forskningsresultater

Kvalifikasjonskrav

Vi søker deg som har

 • medisinsk embetseksamen med norsk autorisasjon (eller tilsvarende)
 • god kjennskap til sykepleierutdanning og norsk helsevesen
 • erfaring med undervisning og veiledning av studenter
 • gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner på norsk eller et skandinavisk språk og engelsk

Til stilling som førsteamanuensis kreves relevant doktorgrad.

Til stilling som førstelektor kreves embetseksamen i medisin eller hovedfag/mastergrad i helsefag eller tilsvarende og dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling. I tillegg til:

 • spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet skal tillegges stor vekt
 • dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning

Til stilling som universitetslektor kreves embetseksamen i medisin eller hovedfag/mastergrad i helsefag eller tilsvarende fag.

Som søker må du dokumentere relevant utdanningsfaglig kompetanse i samsvar med OsloMet sine Retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen.

 • pedagogiske evner
 • interesse og engasjement for fagfeltet
 • god evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • god formidlingsevne

 Det vil bli lagt vekt på

 • forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen
 • undervisnings- og veiledererfaring på bachelor- og masternivå
 • pedagogiske evner
 • god digital kompetanse, inkludert erfaring med studentaktive læringsformer og bruk av digitale undervisnings- og vurderingsverktøy

Vi ønsker deg som har

 • interesse for sykepleiefaget og studentgruppen, og som er opptatt av høy utdanningskvalitet og formidlingsarbeid
 • god evne til å arbeide systematisk og målrettet

Vi vektlegger at du er samarbeidsorientert og motivert for å bygge faglige fellesskap, opptatt av nytenkning og innovasjon innen utdanning og av forskning og utviklingsarbeid.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr

 • deltakelse i forskningsgruppe og muligheter for faglig utvikling i et miljø med engasjerte kollegaer
 • interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk, førsteamanuensis i kode 1011 og førstelektor i kode 1198 ltr. 63-74 kr. 615.700 - 745.000, eller universitetslektor kode 1009 ltr. 51-66 kr. 509.000- 646.000, per år. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse (SPK).  For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke via vårt rekrutteringssystem.

Som søker til førsteamanuensis/førstelektor stilling vil din søknad bli vurdert av en sakkyndig komité. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • fullstendig publikasjonsliste
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider, og en oversikt over disse, inkl. ph.d.-avhandling hvis relevant
 • kontaktinformasjon til 2 referanser

Søkere som ikke kan dokumentere universitetspedagogisk basiskompetanse må opparbeide dette innen to år fra tiltredelse. OsloMet tilbyr emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Før oversendelse av dokumenter til sakkyndig komité, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Avdelingsleder Ann Kristin Bjørnnes, e-post: ann-kristin.bjornnes@oslomet.no, tlf: 67236064.

Hvis det skulle være spørsmål av administrativ karakter, kontakt HR rådgiver Hanne Christensen Eckholm, e-post: haeck@oslomet.no

Søknadsfrist: 08. oktober 2023

Ref:  23/04633                 

 

 

 

 

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Etter avtale
Lønn førsteamanuensis i kode 1011 og førstelektor i kode 1198 ltr. 63-74 kr. 615.700 - 745.000, eller universitetslektor kode 1009 ltr. 51-66 kr. 509.000- 646.000, per år
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 23/04633
Kontakt
 • Ann Kristin Bjørnnes, 67236064
Publisert 06.09.2023
Søknadsfrist 08.10.2023

Tilbake til ledige stillinger