OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Vi søker en solid og faglig ambisiøs leder til en spennende direktørstilling ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO

Forskningsinstituttet SIFO er en del av Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet. Senteret er Norges største anvendte samfunnsvitenskapelige forskningsmiljø og består i tillegg til Forbruksforskningsinstituttet SIFO av By- og regionforskningsinstituttet NIBR, Arbeidsforskningsinstituttet AFI og Velferdsforskningsinstituttet NOVA.

SIFO, tidligere Statens institutt for forbruksforskning, har ansvaret for å styrke kunnskapsgrunnlaget for forbrukerpolitikken, og for å utvikle ny innsikt om forbrukets og forbrukernes rolle og betydning i samfunnet. Gjennom forbruksforskningen bidrar SIFOs kompetente forskere til overordnede samfunnsmål som grønn omstilling, bærekraftig velferdssystem, økonomisk robuste husholdninger og ansvarlig digital transformasjon og teknologiutvikling.

SIFO er et oppdragsforskningsinstitutt med prosjekter finansiert av et bredt spekter av nasjonale og internasjonale oppdragsgivere. SIFO er i vekst, og har nå ca. 50 medarbeidere. SIFOs forskning er organisert i tre forskningsgrupper, hver under ledelse av en forskningssjef: Bærekraftig tekstil- og matforbruk, Forbrukerpolitikk og -økonomi og Teknologi og bærekraft. De enkelte prosjektene organiseres og gjennomføres i stor grad på tvers av den nevnte administrative inndelingen. SIFO har en sterk kultur for tverrfaglighet og kollektiv innsats. Forbrukets og forbrukernes rolle og betydning i samfunnet belyses med innsikter både fra kultur- samfunns- og teknologifag. For en nærmere beskrivelse av forskningens innretning, se https://www.oslomet.no/om/sifo/om-sifo

Forskningssjefene, FoU-rådgiver og økonomi- og administrasjonssjefen utgjør sammen med instituttdirektøren SIFOs ledergruppe. Instituttdirektør rapporterer til senterleder ved SVA. Instituttdirektør deltar i, og danner sammen med senterleder og de andre direktørene i SVA-instituttene, ledergruppen ved SVA.

SIFO søker etter en dyktig direktør til å ta det overordnede ansvaret for SIFOs forskning og øvrige virksomhet. Direktøren må være genuint opptatt av våre fagområder, og kunne kommunisere om forbrukets og forbrukernes rolle, både i å skape samfunnsutfordringer og i å være en del av løsningene. Vi søker etter en direktør som har et strategisk blikk på kunnskapsutfordringene, og som kan kombinere strategisk tenkning med krav til økonomisk styring og inntjening. Vår nye instituttdirektør må være en synlig og samlende leder med evne til å inspirere og motivere høyt kompetente og engasjerte medarbeidere, og utvikle SIFO på en måte som understøtter de mål og strategier som er vedtatt av OsloMet styre og rektor.

Ansvarsområder

 • sikre god vitenskapelig og økonomisk drift av SIFO
 • sørge for at SIFO løser sitt samfunnsoppdrag og aktivt formidler resultater til aktuelle målgrupper
 • være en pådriver for konstruktiv organisasjonsutvikling og samarbeid, i og på tvers av instituttet, SVA og OsloMet.
 • sørge for at instituttet er en attraktiv og inkluderende arbeidsplass for våre dyktige medarbeidere
 • legge til rette for et godt og organisert samarbeid med tillitsvalgte gjennom instituttets medbestemmelsesutvalg (MBU)
 • ivareta instituttets arbeidsmiljø, HMS-arbeid og internkontroll
 • utvikle og implementere instituttets, SVAs og OsloMets strategier og ambisjoner

Kvalifikasjonskrav

 • solid kjennskap til forbrukerpolitikkens kunnskapsbehov
 • god kunnskap om og interesse for forbruksforskning og forbrukerpolitikken i Norge
 • god kunnskap om det norske forskningssystemet og forskningspolitiske spørsmål
 • god innsikt i akademiske kvalitetskrav
 • Relevant erfaring med utvikling og bruk av forskning for å løse samfunnsutfordringer
 • ledererfaring, gjerne fra en kunnskapsvirksomhet
 • relevant erfaring fra personalledelse, strategi-, økonomi- og prosjektstyring
 • gode evner til å uttrykke seg skriftlig og muntlig på et skandinavisk språk og engelsk.

I tillegg vil det vektlegges

 • dr.grad eller tilsvarende av relevans for SIFOs forskningsfelt
 • erfaring fra SIFOs forskningsområder
 • evne til å inspirere og skape resultater
 • gode analytiske og strategiske evner kombinert med evne til lagspill
 • evne til å representere organisasjonen på en positiv måte
 • solid og relevant nettverk i og utenfor Norge
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • erfaring fra formidling i media og deltakelse i samfunnsdebatten

Som instituttdirektør er det viktig at å ha forståelse for utfordringer knyttet til finansiering av forskning i et skiftende marked med svært ulike aktører, og samtidig ha god forståelse for hva det innebærer å lede en kunnskapsbedrift der tillit og samarbeid er viktigste stikkord. SIFO som en organisasjon i OsloMet er under kontinuerlig utvikling. Stillingen stiller store krav til strategisk organisasjonsutvikling og evne til å utvikle relasjoner. SIFOs organisasjon er preget av selvdrevne forskere med sterk dedikasjon for tverrfaglig forskning. Vår nye direktør må ha evne til å motivere til fler- og tverrfaglig forskning, være orientert mot internasjonalt forskningssamarbeid og kunne understøtte forskningens samfunnsoppdrag.

Vi kan blant annet tilby deg

 • en spennende lederstilling med mulighet for faglig og personlig utvikling
 • et inkluderende og hektisk miljø med stort faglig engasjement
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Du må laste opp relevante vitnemål og attester sammen med søknaden. Søknaden må være skrevet på norsk, de øvrige dokumentene kan være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Instituttdirektør ansettes på åremål for fire år med mulighet for ansettelse i ytterligere to perioder, maksimalt 12 år, jf. UH-loven §6-4.

Lønn etter avtale og iht. Statens lønnsregulativ. Stillingen er innplassert i stillingskode 1538 Fagdirektør.

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Kåre Hagen, senterleder SVA, tel: 95217508

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss. OsloMet er en IA-bedrift, og forespørsler om tilretteleggingsmuligheter kan rettes til kontaktpersonene i denne annonsen.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”logg inn og søk stillingen”. Last opp alle relevante vedlegg: CV, søknadsbrev, attester og vitnemål, evt. publikasjoner m.m.

 

Ansettelsestype Åremålsstilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 01.01.2024
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 23/05505
Kontakt
 • Lise Kvanvik, 41654988
Publisert 23.08.2023
Søknadsfrist 19.09.2023

Tilbake til ledige stillinger