OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

To ledige stillinger som forsker II/III til Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved OsloMet - storbyuniversitetet

Forskningsinstituttet SIFO er en del av Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet. Senteret er Norges største anvendte samfunnsvitenskapelige forskningsmiljø og består i tillegg til Forbruksforskningsinstituttet SIFO av By- og regionforskningsinstituttet NIBR,
Arbeidsforskningsinstituttet AFI og Velferdsforskningsinstituttet NOVA.

Forbruksforskningsinstituttet SIFO søker nå etter to forskere som kan bidra til å utvikle ny kunnskap innen forskningsområdene økonomisk ulikhet og husholdsøkonomi. Vi søker to forskere som skal bidra til å styrke forskningen vår på levekår og gjeld. 

SIFO er landets ledende fagmiljø som driver forskning og utredning knyttet til forbrukernes stilling og rolle i samfunnet. Instituttet driver med oppdragsforskning som skal frembringe og utvikle ny kunnskap på områder av relevans for forbrukerne. Instituttets arbeid har et vitenskapelig og praktisk siktemål der nytteverdien for de aktuelle brukerne tillegges vekt. Les mer om instituttet på https://www.oslomet.no/om/sifo/om-sifo.

Stillingene er organisatorisk plassert i forskningsgruppen Forbrukerpolitikk og økonomi. Sentrale forskningstema i gruppen er levekår, sosial og økonomisk ulikhet, personlig økonomi, gjeld, inkludering/ekskludering av utsatte forbrukere, forbrukerpolitikk og forbrukerkunnskap. Vi søker etter samfunnsforskere som kan utvikle vår forskning i skjæringspunktet mellom gjeld, økonomisk ulikhet og levekår. Stillingene har metodisk ulik profil.  

For stilling 1 søker vi etter en kvantitativ samfunnsforsker som kan bidra med å utvikle forskningen på registerdata om husholdenes økonomi, og som kan bidra til å etablere en planlagt større panelundersøkelse av forbrukere.  Vi søker deg som har solid kvantitativ metodekompetanse og erfaring fra analyser på registerdata.

SIFO har tilgang på registerdata om husholdenes økonomi. Ambisjonen er å analysere befolkningens låneatferd og hvilken betydning opptak av ulike typer av gjeld har for økonomisk trygghet på den ene siden, og utbredelsen av betalingsproblemer på den andre siden. Registerdatasettet gir også mange andre forskningsmuligheter, som for eksempel å utvikle et solvensmål for Norge. 

For stilling 2 søker vi etter en kvalitativ samfunnsforsker som skal bidra med å videreutvikle forskningen på levekår tilknyttet referansebudsjettet for forbruksutgifter, og som kan bidra til å videreutvikle forskningen på økonomisk ulikhet. Vi søker deg som har solid metodekompetanse og erfaringer med dybdeintervjuer, fokusgruppeintervjuer eller lignende.

SIFOs Referansebudsjett er et resultat av forskning på hva det koster å leve i Norge, og viser alminnelige forbruksutgifter for ulike typer hushold. Budsjettet brukes av offentlige og private instanser og har stor samfunnsmessig relevans og betydning. Budsjettet benyttes også som verktøy for å undersøke problemstillinger knyttet til husholdsøkonomi, sosial ulikhet og levekår. Les mer om SIFOs Referansebudsjett her:  https://www.oslomet.no/forskning/forskningsprosjekter/referansebudsjett-for-forbruksutgifter

Arbeidsoppgaver

 • delta i tverrfaglige forskerteam
 • bidra til utvikling og innhenting av nye prosjekter fra NFR, EU, offentlige etater og næringslivet
 • delta i forskningsprosjekter inkludert datainnsamling, analyse og publisering
 • bidra til utvikling av faglig nettverk mot nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • bidra til å bygge kontaktflater mot brukergrupper - herunder myndigheter, frivillig organisasjoner og næringsliv
 • over tid arbeide med arbeidsoppgaver innenfor flere deler av SIFOs forskningsfelt

Kvalifikasjoner

Krav til søkere:

 • fortrinnsvis doktorgrad, minimum mastergrad i samfunnsfag eller andre relevante fag
 • må beherske et skandinavisk språk og engelsk skriftlig og muntlig

Det er ønskelig med:

 • erfaring fra forskning knyttet til husholdningsøkonomi, økonomiske ulikhet og/eller levekår
 • erfaring med å publisere i vitenskapelige tidsskrifter
 • erfaring med prosjektinnhenting og prosjektarbeid
 • erfaring fra tverrfaglig forskning
 • forståelse for ulike metodedesign

Ønskede egenskaper

 • strukturert og resultatorientert
 • evne og vilje til både å arbeide selvstendig og i team
 • god gjennomføringsevne
 • initiativrik og kreativ
 • fleksibel og tilpasningsdyktig
 • gode kommunikasjons- og formidlingsevner
 • relevant faglig nettverk er en fordel
 • vilje til å arbeide med prosjektakkvisisjon

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

 Vi kan tilby deg

 • muligheter for faglig videreutvikling i et kreativt forskningsmiljø
 • et godt og stimulerende arbeidsmiljø
 • muligheter til å bidra til samfunnsrelevant forskning som er viktig for forbrukerpolitikken og for forbrukere
 • en arbeidsplass i utvikling
 • telefon
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse

Stillingene lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMet sin lønnspolitikk:

I stillingskode 1108 Forsker III, i lønnstrinn 51 – 66, (Kr. 509 300 – 646 000);

I stillingskode 1109 Forsker II, i lønnstrinn 60 - 74, (kr. 584 500 - 745 000)

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrevet, som bør inkludere en forklaring av hvordan din erfaring er relevant for stillingen og hvorfor du ønsker å jobbe hos oss
 • CV, alle sider av dine vitnemål, og eventuelle attester og publikasjoner.
Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Etter avtale
Lønn Forsker III, i lønnstrinn 51 - 66, (Kr. 509 300 – 646 000); Forsker II, i lønnstrinn 60 - 74, (kr. 584 500 - 745 000)
Antall ledige stillinger 2
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 23/02678
Kontakt
 • Silje Elisabeth Skuland, 90507106
Publisert 24.08.2023
Søknadsfrist 24.09.2023

Tilbake til ledige stillinger