Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), Fakultetsadministrasjonen TKD, Seksjon for FoU TKD

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) utgjør et sterkt og mangfoldig faglig miljø med tydelig internasjonalt preg. Arbeidet gjøres i en profesjonell organisasjon som er ledende i å ta i bruk ny teknologi og nye løsninger, og er langt fremme på tverrfaglig og eksternt samarbeid. Fakultet for teknologi, kunst og design er i sterk vekst og vi rekrutterer høyt kvalifiserte medarbeidere fra hele verden.
Fakultet TKD har om lag 4 000 studenter og 400 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm. Fakultetet utfører forskning og tilbyr utdanning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå innen teknologi, kunst og design.

Fakultetsadministrasjonen har omtrent 70 ansatte, og yter alle administrative tjenester til fakultetets institutter. De administrative tjenestene er organisert i stab, studieseksjonen, FoU-seksjonen, HR-seksjonen og økonomiseksjonen, samt et eget kontor for lederstøtte, som gir lederstøtte til fakultetsledelsen og instituttlederne.

Seksjon for forskning og utvikling (FoU) ved Fakultet for teknologi, kunst og design søker en seniorrådgiver med erfaring fra internasjonal forskning og forskningssamarbeid og med EU prosjekter. Det er meritterende med egen forskningserfaring.

Viktige oppgaver er å støtte forskere i planlegging og forberedelser til forskningsprosjekter, bidra til å sikre at relevant informasjon er med i prosjektsøknader og oppfølging av pågående prosjekter. I seksjonen er vi seks medarbeidere som arbeider med mange aspekter innen forskningsadministrasjon. Du vil inngå i en svært kompetent gruppe med lang og dyp kjennskap til utvikling og rådgiving av forskere i deres virke. Du må ha interesse og evne til å sammen med forskere utvikle forskningssøknader og spesielt interessant er det hvis du har erfaring fra Horizon-2020 og kjennskap til Horizon-Europe. Stillingen har en varighet på 12 måneder og er en fulltidsstilling. 

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • Støtte forskere i planlegging og forberedelser i forskningsprosjekter
 • Bidra til å sikre at relevant informasjon er med i prosjektsøknader
 • Oppfølging av pågående forskningsprosjekter
 • Kvalitetssikre og utvikle gode rutiner for forskningsforvaltning

Du må ha

 • Universitets- eller høgskoleutdanning, fortrinnsvis mastergrad. Videre kreves relevant praksis og dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid
 • Erfaring med internasjonalt forskningssamarbeid
 • Egen forskningserfaring
 • Gode engelsk og norskkunnskaper, muntlig og skriftlig
 • Gode IT-ferdigheter

Du bør ha

 • Erfaring fra saksbehandling ved universitet, høgskole og/eller instituttsektoren
 • Erfaring fra prosjektoppfølging med nasjonale og internasjonale prosjekter
 • Kjennskap til Marie Skłodowska-Curie (MSCA) instrumentet 
 • Erfaring med å lede prosesser 

Vi ønsker deg som

 • Liker å arbeide i grenselandet forskning og administrasjon og er komfortabel i dialog med forskere
 • Har gode samarbeidsegenskaper og er tydelig og klar i dialogen med andre
 • Kan gi substansielle bidrag i utvikling av nye forskningsprosjekter, blant annet råd om relevans, samarbeid, synlighet og kvalitet 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

 • Spennende jobb på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • Muligheter for faglig utvikling innen forskningsadministrasjon
 • Et godt sosialt miljø, med engasjerte og dedikerte medarbeidere
 • Låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte seksjonssjef, Jostein K. Sundet, epost: josteins@oslomet.no.

Stillingen lønnes ihht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk som 1364 Seniorrådgiver, kroner 553 500 - 714 000 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen” logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist: 19.02.2023
Referansenummer: 23/00721

Ansettelsestype Midlertidig ansettelse
Arbeidstid Heltid
Lønn I henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 23/00721
Kontakt
 • Jostein K. Sundet, josteins@oslomet.no.
Publisert 27.01.2023
Søknadsfrist 19.02.2023

Tilbake til ledige stillinger