Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), Institutt for informasjonsteknologi

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studenter og om lag 280 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Institutt for informasjonsteknologi tilbyr tre bachelorstudier, et masterstudium og er delaktig i et tverrfaglig doktorgradsstudium. Vitenskapelige ansatte ved instituttet forsker innen et bredt spekter av fagområder, inkludert informatikk, naturvitenskap, innovasjon og ledelse. Studenter og forskere er også involvert i et økende antall tverrfaglige aktiviteter ved universitetet.

Det er en fast stilling ledig som overingeniør eller senioringeniør i IT-drift ved Instituttet for informasjonsteknologi. Instituttet er ett av fem institutter under Fakultet for Teknologi, kunst og design, OsloMet. Instituttet har omfattende undervisning- og forskningsaktiviteter, med stort fokus på kombinasjon av høy akademiske kvalitet og industriell relevans. Arbeidet vil være knyttet til studiestøtte og fasilitering av instituttets kjernevirksomhet gjennom planlegging, utrulling, vedlikehold og drift av dets digitale tjenester. Oppdragsvirksomhet og gjennomføring av laboratorieøvelser samt veiledning av studenter vil inngå som hovedarbeidsoppgaver.  

Den som tilsettes vil få spennende arbeidsoppgaver, som f.eks. testing av nye teknologier, maskinvare og programvare, ha utstrakt samarbeid med undervisningspersonalet og jevnlig kontakt med studenter og eventuelt eksterne oppdragsgivere. Det er også gode muligheter til aktiv deltakelse i forskningsprosjekter og undervisning for den som ønsker det. Les mer om institutt for informasjonsteknologi.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • løsningsansvarlig for instituttets egen skyportefølje (vi bruker OpenStack)
 • støtte studenters og ansattes bruk av ny teknologi gjennom utvikling og vedlikehold av dokumentasjon
 • arbeid knyttet til innkjøp til undervisning, studentprosjekter og forskningsprosjekter, derunder assistere med estimering og utvikling av kravspesifikasjoner
 • vedlikehold, tilgjengelighet, anvendelse og innkjøp av maskinvare som faller utenom de eksisterende innkjøpsprosessene
 • bistå med støtte til brukere av instituttets egne digitale tjenester, gjennomføre kontinuerlig overvåking og vedlikehold av instituttets egne digitale tjenester samt planlegge fremtidige oppgraderinger eller nye teknologiske satsningsområder 
 • bidra i OsloMets pågående digitaliseringsprosess ved å være en pådriver for at ny teknologi tas i bruk
 • mulighet til å delta i undervisning (f.eks. i programmering)
 • gjennomføre koordineringsmøter med relevante faglige ressurser både internt i instituttet, og med andre relevante avdelinger 

Vi søker deg som har

 • minimum bachelorgrad innen et relevant fagområde (informasjonsteknologi, systemutvikling, dataingeniør, datasikkerhet, eller relaterte felt). For å bli vurdert tilsatt som senioringeniør kreves det minimum mastergrad.
 • god kompetanse i programmering (f.eks. Python, Java, JavaScript, C/C++)
 • god kunnskap om linux, nettverk, datasikkerhet, sky-baserte tjenester, DevOps, systemplanlegging, dokumentasjon, konfigurasjon og håndtering av feilsituasjoner
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk. Det er en fordel om du også behersker norsk.  
 • erfaring med automatisering og produktutvikling innen selvbetjening og skytjenester 

Det er en fordel at du har

 • erfaring fra undervisning/veiledning av studenter
 • kunnskap om Docker, Kubernetes, OpenShift, Rancher, eller andre verktøy for containeradministrasjon og orkestrering
 • praktiske ferdigheter innen det aktuelle fagområdet
 • kompetanse i innkjøpsprosesser

Vi ønsker deg som

 • har evne til arbeide uavhengig, og også i team med andre ingeniører og undervisningspersonalet  
 • har evne til å ta ansvar for planlegging og utførelse av de påkrevde oppgavene  
 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter, og evne til å forklare kompliserte ting på en enkel måte  
 • er fleksibel og villig til å lære og videreutvikle nye ferdigheter i tråd med den faglige og teknologiske utviklingen.  

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

 • spennende jobb på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • muligheter for faglig utvikling i et sterkt faglig miljø
  et dynamisk arbeidsmiljø og aktive forskningsgrupper 
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger.

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Instituttleder, Laurence Habib, telefonnummer +47 67 23 86 57, eller
 • Gruppeleder, Boning Feng, telefonnummer +47 67 23 87 14

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, 1087 overingeniør, lønnsspenn ltr. 53 – 60 (kroner 483 700-543 500 pr. år), eller 1181 senioringeniør, lønnsspenn ltr. 58 – 65 (kroner 524 900-594 300 pr. år), avhengig av kompetanse. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk.

Søknadsfrist:        12. oktober 2021

Ref: 21/04493                     

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Lønn (Ltr. 53 - 65) NOK 483 700 - 594 300
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 21/04493
Kontakt
 • Boning Feng, +4767238714
Publisert 21.09.2021
Søknadsfrist 12.10.2021

Zurück zu Stellenangeboten