Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), Institutt for informasjonsteknologi

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studenter og om lag 280 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Institutt for informasjonsteknologi tilbyr tre bachelorstudier, et masterstudium og er delaktig i et tverrfaglig doktorgradsstudium. Vitenskapelige ansatte ved instituttet forsker innen et bredt spekter av fagområder, inkludert informatikk, naturvitenskap, innovasjon og ledelse. Studenter og forskere er også involvert i et økende antall tverrfaglige aktiviteter ved universitetet.

Ved Fakultet for teknologi, kunst og design, Institutt for informasjonsteknologi er det ledig en midlertidig stilling som universitetslektor i teknologiledelse. Stillingen er et års vikariat fra 1. januar 2019.  Stillingen innebærer undervisning i teknologiledelse på tvers av ingeniørutdanningene.  

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • undervisning i innovasjon, entreprenørskap og teknologiledelse for ingeniørstudenter på bachelornivå
 • veilede studenter og rette oppgaver innen forretningsforståelse
 • bidra til utvikling av kurset og undervisningsopplegget
 • utføre faglig-administrative oppgaver

Kvalifikasjonskrav

 • Søkeren må ha erfaring og undervisningskompetanse i innovasjon og entreprenørskap.
 • Søkeren må dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse.
 • Det kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Vil vil legge vekt på:

 • kjennskap til teknologi- eller ingeniørfaglige emne(r)kompetanse innen, markedsføring, bedriftsøkonomi, ledelse, strategi og organisering
 • god digital kompetanse
 • evne til å bruke moderne digitale verktøy som støtte til undervisning og veiledning
 • undervisnings- og veiledererfaring på ulike gradsnivåer
 • pedagogiske evner
 • god evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen:

 • en fremoverlent, positiv og løsningsorientert holdning
 • gode samarbeidsevner på tvers av fag og arbeidsoppgaver, samt at du er i stand til å arbeide selvstendig og ta egne initiativ
 • god formidlingsevne, både muntlig og skriftlig
 • bidragsyter til et godt arbeidsmiljø

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål

 
Du må laste opp alle disse dokumentene for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt hilde.tverseth@oslomet.no.

Vi tilbyr;

interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet

 • mulighet til faglig utvikling i et spennende fag- og forskingsmiljø
 • mulighet til å være med å møte fremtidens ingeniører og å jobbe med å identifisere fremtidens gründere
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport


Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1009 universitetslektor, lønnstrinn 51-66, dvs kroner 456 400 – 594 400 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.


Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Studieleder Tulpesh Patel +4767235082, mobil 95045890.
 • Professor Tale Skjølsvik +4767238684, mobil 95856409.

 

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.


Søknadsfrist:                02.12.2019

Ref:                             19/11285

Ansettelsestype Vikariat
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100
Sted Pilestredet
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 19/11285
Kontakt
 • Tulpesh Patel, 67235082
 • Tale Skølsvik, 67238684
Publisert 11.11.2019
Søknadsfrist 02.12.2019

Zurück zu Stellenangeboten