Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), Institutt for maskin, elektronikk og kjemi

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Institutt for maskin, elektronikk og kjemi (MEK) har omtrent 40 ansatte og omtrent 600 studenter. Instituttet tilbyr bacheloringeniørutdanning innen maskin, elektronikk og bioteknologi & kjemi, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen instituttets fagområder. Fra høsten 2020 skal instituttet også tilby masterutdanning.

Instituttet har to forskningsgrupper, DIAMED og ARIS og flere eksternt finansierte prosjekter. Det har vært en god utvikling i forskningsaktiviteten de siste årene, og det er forventet en betydelig vekst også i tiden fremover. Les mer om instituttet her.

Institutt MEK ønsker å styrke ledelsen på instituttet, og søker derfor etter en FoU-leder i 50% stilling. FOU-leder rapporterer til instituttleder, og vil inngå i ledergruppen på instituttet sammen med instituttleder og utdanningsleder.

Tilsettingene er på åremål for fire år, med mulighet til å søke samme stilling for en sammenlagt tilsettingsperiode på 12 år.

Ansvarsområde

FoU-leder har ansvaret for utarbeidelse av og implementering av instituttets FoU-strategi i samråd med instituttleder. Dette innebærer blant annet oppgaver som å:

 • Gi råd til forskere og forskningsgrupper om nye muligheter og samarbeidspartnere
 • Jobbe med nettverksbygging innen akademia og næring, nasjonalt og internasjonalt
 • Initiere og gjennomføre aktiviteter for juniorer på instituttet
 • Sikre tilstrekkelig kunnskap om etikk og policy hos forskere
 • Sørge for faglig kvalitetssikring av søknader om eksternfinansierte prosjekter
 • Jobbe sammen med administrasjonen for å forbedre administrative rutiner
 • Jobbe for kobling mellom utdanning og forskning sammen med utdanningsleder
 • Bidra til instituttets plan-, budsjett- og rapporteringsarbeid

FoU-leder har personalansvar for PhD-kandidater og postdoc'er og har budsjettansvar for midler som instituttet eventuelt kan sette av til FoU-formål.

Kvalifikasjoner

 • Fortrinnsvis tilsvarende professornivå innen ett av instituttets fagfelt. Minimum doktorgrad.
 • Betydelig erfaring fra FoU-virksomhet, inkludert erfaring med ledelse av store FoU-prosjekter, søknader om ekstern finansiering, veiledning av PhD-kandidater og postdoc’er, publisering etc
 • Ledererfaring
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Ønskede egenskaper

 • Motiverende og inkluderende lederstil
 • Evne til å ta beslutninger, være fremtidsrettet og løsningsorientert
 • Evne til å samarbeide og bygge relasjoner
 • Engasjement og entusiasme for stillingen

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi kan tilby deg

 • Interessante og utfordrende lederoppgaver i et aktivt og mangfoldig miljø
 • Mulighet for nettverksbygging og lederutvikling
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Gode pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger.

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • instituttleder Astrid Oust Janbu astridj@oslomet.no, tlf. 91 51 43 26.

For tekniske spørsmål, kontakt HR-rådgiver Mette Bjørtomt, metteb@oslomet.no      

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, 1473 studieleder. Lønn kroner 670 000-754 900 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”logg inn og søk stillingen”.

 

Søknadsfrist:         19.02.2019

Ref:                      18/12854

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til

HR Excellence in Research (HRS4R).

 

Ansettelsestype Befristeter Arbeitsvertrag (4 Jahre)
Arbeidstid Deltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 50
Sted OSLO
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/12854
Publisert 22.01.2019
Søknadsfrist 19.02.2019

Zurück zu Stellenangeboten