Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) er en del av Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Senteret skal bidra til at flerspråklige og flerkulturelle perspektiver ivaretas i hele utdanningssystemet fra barnehage til og med høgskole-/universitetsnivå i Norge. Senteret utvikler og tilbyr en rekke flerspråklige nettressurser, arrangerer kurs og konferanser og gir veiledning til barnehagemyndigheter, skoleeiere og ansatte i barnehage, skole og PPT.

NAFO søker ny medarbeider som vil ha sine hovedoppgaver knyttet til området videregående opplæring. Vi søker deg som har bred erfaring fra arbeid i videregående skole og fra arbeid med flerspråklige elever. Om du har erfaring fra eller kunnskap om videregående opplæring for voksne, er det en fordel. Stillingen er midlertidig i ett år med mulighet for forlengelse og vi ønsker tiltredelse 1. august 2024.

NAFO jobber mye prosjektbasert, og arbeidsoppgavene vil kunne variere, men de vil i hovedsak dreie seg om å:  

 • arbeide med kompetanseutvikling, veiledning og nettverk
 • utvikle veiledningsmateriell til bruk i videregående opplæring
 • delta i interne arbeidsgrupper
 • arbeide med innhold på hjemmesider

Vi søker deg som har

 • høgskole- universitetsutdanning på masternivå, fortrinnsvis innen flerkulturell pedagogikk, migrasjonspedagogikk, norsk som andrespråk eller tilsvarende i fagkretsen
 • erfaring fra arbeid med flerspråklige elever
 • bred erfaring fra arbeid i videregående skole
 • god kunnskap om det norske skolesystemet, regelverk og læreplaner
 • dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid
 • god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk

Det er en fordel at du har

 • erfaring med å drive pedagogisk utviklingsarbeid
 • gode digitale ferdigheter
 • erfaring med å holde forelesninger

I denne jobben skal du samarbeide med andre og det er viktig at du har evne til å lytte, være fleksibel og søke gode løsninger. Du må også kunne kommunisere godt skriftlig og muntlig. Videre er det viktig at du har evne til omstilling og til å påta deg nye arbeidsoppgaver i et faglig miljø i stadig utvikling. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

 • spennende jobb på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • muligheter for faglig utvikling det flerkulturelle og flerspråklige feltet
 • et inkluderende og positivt arbeidsmiljø på et nasjonalt senter i stadig utvikling
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Dersom du ønsker mer informasjon om stillingen, kan du ta kontakt med

 • seksjonssjef Dag Fjæstad, telefon 980 51 890
 • seksjonssjef Sigridur Vilhjalmsdottir, telefon 922 55 715

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1434 rådgiver, lønnstrinn 55-68, dvs kroner 540 500 - 667 70 pr. år, eller som seniorrådgiver 1364 fra lønnstrinn 62-80, dvs kr. 604 900 - 870 900.

 Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk i vårt rekrutteringssystem.

 Ansettelsestype POSSIBLE_FOR_EXTENSION_1_YEAR
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 01.08.2024
Lønn 540 500 - 667 700/ 604 900 - 870 900
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 24/08986
Kontakt
 • Dag Fjæstad, 98051890
 • Sigridur Vilhjalmsdottir, 92255715
 • Cecilie Rønning Voster, 67238927
Publisert 19.03.2024
Søknadsfrist 08.04.2024

Tilbake til ledige stillinger