Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), Fakultetsadministrasjonen TKD, Seksjon for studieadm. TKD

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) utgjør et sterkt og mangfoldig faglig miljø med tydelig internasjonalt preg. Arbeidet gjøres i en profesjonell organisasjon som er ledende i å ta i bruk ny teknologi og nye løsninger, og er langt fremme på tverrfaglig og eksternt samarbeid. Fakultet for teknologi, kunst og design er i sterk vekst og vi rekrutterer høyt kvalifiserte medarbeidere fra hele verden.
Fakultet TKD har om lag 4 000 studenter og 400 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm. Fakultetet utfører forskning og tilbyr utdanning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå innen teknologi, kunst og design.

Fakultetsadministrasjonen har omtrent 70 ansatte, og yter alle administrative tjenester til fakultetets institutter. De administrative tjenestene er organisert i stab, studieseksjonen, FoU-seksjonen, HR-seksjonen og økonomiseksjonen, samt et eget kontor for lederstøtte, som gir lederstøtte til fakultetsledelsen og instituttlederne.

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har ledig en fast stilling som førstekonsulent/seniorkonsulent i seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering. Vi søker en dyktig administrator som kan være både medspiller og pådriver i krevende utviklingsarbeid, samtidig som årshjuls- og løpende driftsoppgaver blir løpende ivaretatt. Stillingen inngår i eksamensteamet som er knyttet til fakultetets tre teknologi-institutt. Fakultetets utdanningsportefølje er i endring langs to dimensjoner: digitalisering og varierte eksamensformer. Eksamensformene kan være både skoleeksamen, hjemmeeksamen og digital eksamen.

Dine arbeidsoppgaver vi i hovedsak være å

 • administrere arbeid knyttet til gjennomføring og etterarbeid i forbindelse med eksamen
 • behandle saker knyttet til fusk og formelle feil
 • bidra til utvikling av de administrative tjenestene knyttet til eksamensområdet, med særlig vekt på digitalisering
 • lære opp og formidle regelverk samt brukerveiledning til vitenskapelig ansatte
 • veilede og følge opp studenter

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil kunne endres, basert på egen kompetanse, erfaring, interesser og den totale kompetansesammensetningen i eksamensteamet.

Kvalifikasjonskrav

 • god digital kompetanse
 • interesse for, og evne til, å arbeide med kvalitetsutvikling på vurderingsområdet
 • meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

For stilling som førstekonsulent:

 • universitets- eller høgskoleutdanning, fortrinnsvis bachelorgrad. Lang relevant praksis kan kompensere for kravet om formell utdanning

For stilling som seniorkonsulent:

 • bachelorgrad
 • relevant studieadministrativ erfaring og dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid
 • meget god og relevant praksis kan kompensere for kravet om formell utdanning

Det er en fordel at du har

 • profesjonell kjennskap til sektoren, regelverk og prosedyrer
 • erfaring med eksamensarbeid i høyere utdanning, særlig innenfor eksamensplanlegging og saksbehandling
 • kompetanse som kan understøtte endringene fakultetet er i med tanke på varierte eksamensformer som skoleeksamen, hjemmeeksamen og digital eksamen

Vi ønsker deg som

 • liker å hjelpe og samarbeide med andre, og samtidig arbeide selvstendig
 • har studieadministrativ erfaring, kjennskap til sektoren, regelverk og prosedyrer
 • er bevisst hvordan dine bidrag er viktige for kolleger og studenter
 • setter pris på et raust og trygt arbeidsmiljø
 • er analytisk, strukturert og løsningsfokusert med god gjennomføringsevne
 • er nysgjerrig på mulighetene som ligger i å jobbe bedre og smartere ved hjelp av digitale verktøy
 • trives med hektiske perioder og varierte oppgaver

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

 • en spennende jobb på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • varierte arbeidsoppgaver med muligheter for faglig utvikling
 • et godt arbeidsmiljø som er preget av samarbeid og engasjement
 • en arbeidsplass i utvikling
 • låne og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

I søknaden må du opplyse om du søker stilling som førstekonsulent eller seniorkonsulent. Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må kunne fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • seksjonssjef Jørund Støre Bergrem tlf. 67238506, mobil 97182105

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1408 Førstekonsulent, kroner 466 600-532 200 pr. år. I stillingskode 1363 Seniorkonsulent, kroner 495 200-575 400 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk i vårt rekrutteringssystem.

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Etter avtale
Lønn I henhold til statens lønnsregulativ
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 24/09371
Kontakt
 • Jørund Støre Bergrem, 67238506
Publisert 21.03.2024
Søknadsfrist 07.04.2024

Tilbake til ledige stillinger