Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for naturvitenskapelige helsefag

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.Vil du være med å utdanne fremtidens bioingeniører?

Ved Institutt for naturvitenskapelig helsefag, avdeling for bioingeniørfag/biomedisin er det ledig 1 års vikariat, med mulighet til forlengelse, i 100 % undervisningsstilling som universitetslektor/øvingslærer. Vi søker etter en bioingeniør som har solid bakgrunn fra medisinsk laboratoriearbeid, og spesifikt innenfor blodtypeserologi/immunhematologi/generelt blodbankarbeid. Du må trives med studenter i laboratoriet og ha ønske og evne til å gi våre studenter praksisrelevant undervisning. Du vil også være en brobygger mellom utdanningen og praksisfeltet og være involvert i studentenes eksterne praksisperioder.

Avdeling for bioingeniørfag/biomedisin har ansvar for bachelorprogrammet i bioingeniørfag, kompletterende utdanning for bioingeniører og spesialiseringsretningen biomedisin i masterprogrammet helse og teknologi. Det er i dag 30 ansatte tilknyttet fagmiljøet ved bioingeniør/biomedisin.

Stillingen er ledig fra 1. mai 2024.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • planlegging, tilrettelegging, gjennomføring og evaluering av undervisning i emnet «Transfusjonsmedisin og transplantasjonsimmunologi»
 • organisering og oppfølging av studenter i ekstern praksis
 • undervisning i andre bioingeniørfaglige emner
 • bidra til faglig utvikling av bioingeniørfaget, instituttet og OsloMet som helhet

Forskning og utviklingsarbeid er ikke tillagt denne undervisningsorienterte stillingen.

Kvalifikasjonskrav 

I stilling som universitetslektor kreves det bachelorgrad i bioingeniørfag og relevant mastergrad

I stilling som øvingslærer kreves bachelorgrad i bioingeniørfag

For begge stillingskategoriene kreves det i tillegg

 • norsk autorisasjon som bioingeniør
 • minimum 2 års nyere relevant yrkespraksis innenfor blodtypeserologi/immunhematologi
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er en fordel om du har

 • erfaring med undervisning og veiledning fra universitets- og høgskolesektoren
 • dokumentert universitetspedagogisk kompetanse

Personlige egenskaper

 • praktisk anlagt, selvstendig, systematisk og med god gjennomføringsevne
 • tydelig studentengasjement og god formidlingsevne
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

 • et inspirerende og dynamisk utdannings- og forskningsmiljø ved Norges tredje største universitet
 • muligheter for faglig utvikling
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1009 som universitetslektor, ltr. 57-68, dvs. kroner 557 100,- til 667 700,- pr. år. Alternativt stillingskode 1007 øvingslærer, ltr. 48-57, dvs. kroner 487 800,- til 557 100,- pr.år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Innen søknadsfristen må du laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • eventuelt dokumentasjon på universitetspedagogisk kompetanse
 • gjerne to referanser med kontaktinformasjon

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektronisk rekrutteringssystem og alle dokumentene må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Avdelingsleder Hege Tunsjø, tlf. 95052752, hetu@oslomet.no
 • For spørsmål av administrativ karakter, kontakt Sana Jafri, sajaf6419@oslomet.no

 

Søknadsfrist: 15.04.2024
Ref: 24/07902

Ansettelsestype Vikar
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Snarest
Lønn Universitetslektor 557 100,- til 667 700,- pr. år. Øvingslærer, 487 800,- til 557 100 pr. år.
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 24/07902
Kontakt
 • Hege Tunsjø, 95052752
Publisert 06.03.2024
Søknadsfrist 15.04.2024

Tilbake til ledige stillinger