Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM), Handelshøyskolen ved OsloMet

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr utdanninger på alle gradsnivåer, samt årsstudier, videreutdanninger og oppdragsundervisning. Fakultetet har et aktivt forskningsmiljø. Det er om lag 280 tilsatte og rundt 4400 studenter knyttet til fakultetet, som holder til i Pilestredet i Oslo sentrum.

Handelshøyskolen ved OsloMet søker en fast 100 % stilling som førsteamanuensis i organisasjon og ledelse relatert til kunst- og kulturvirksomhet. Den som ansettes vil inngå i faggruppen for organisasjon og ledelse som i dag har 12 faste medarbeidere og 2 stipendiater.

Handelshøyskolen ønsker å videreutvikle de gode fagmiljøene og søker en person med forutsetninger for å bidra til utvikling av forskning og utdanning innenfor organisasjon og ledelse. Den som ansettes forventes å undervise på våre bachelor- og masterprogrammer, og etter- og videreutdanning og særlig bidra til undervisning rettet mot kunst- og kulturvirksomhet. Det kan også bli mulighet til å veilede PhD-studenter.

Faggruppen har ansvar for Handelshøyskolens undervisning i organisasjon og ledelse med medarbeidere som forsker på tematikk knyttet til organisasjon, ledelse og organisasjonspsykologi inkludert kultursektoren. Det forventes at den som ansettes bidrar til forskningsvirksomheten i faggruppen blant annet gjennom samarbeid internt og gjennom eksterne nettverk.

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • undervise og veilede på bachelor-, master- og PhD-nivå
 • medvirke til utvikling av Handelshøyskolens studietilbud i kulturledelse og øvrige studietilbud
 • forskning, formidling og utvikling av fagmiljøet
 • faglig-administrative fellesoppgaver
 • delta i forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering

Kvalifikasjonskrav

Vurdering og rangering av søkerne baserer seg på vitenskapelige kvalifikasjoner og undervisningserfaring som er relevant for stillingen. Vitenskapelige publikasjoner i anerkjente kanaler fra de siste fem årene vil bli særlig vektlagt, i tillegg til personlig egnethet.

Søkere må:

 • ha relevant doktorgrad eller tilsvarende kompetanse på doktorgradsnivå
 • ha vitenskapelig kompetanse innenfor organisasjon og ledelse med faglig profil vesentlig relatert til kulturfeltet
 • ha relevant undervisningserfaring på universitets- eller høgskolenivå
 • ha god kunnskap om kunst- og kultursektoren
 • ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk, gode ferdigheter i et skandinavisk språk er en fordel og vil bli vektlagt
 • ha gode samarbeidsevner

Som søker må du dokumentere relevant utdanningsfaglig kompetanse i samsvar med OsloMet sine Retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse.

Kandidater i siste seks måneder av doktorgradsarbeidet kan søke. Søknaden må ha bekreftelse fra veileder eller instituttleder vedlagt. Avhandlingen må være godkjent før tiltredelse.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Andre ønskelige kvalifikasjoner

Søkerne forventes å være opptatt av kunsten og kulturens rolle i samfunnet, og egen erfaring fra kunst- og kultursektoren vil være en fordel.

Det er også en fordel med erfaring fra utvikling av studier og emner på universitet og høyskole, fortrinnsvis innenfor organisasjon og ledelse eller kulturfeltet. Det er en fordel med god kompetanse i bruk av digitale undervisningsverktøy og kompetanse i kvantitativ og/eller kvalitative metoder som er ærlig relevante for Handelshøyskolens.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju. Søkere uten relevant praktisk-pedagogisk utdanning forplikter seg til å gjennomføre OsloMets pedagogiske program.

Personer som på ansettelsestidspunktet ikke har tilstrekkelige ferdigheter i norsk eller annet skandinavisk språk, får tilbud om opplæring i norsk, og skal innen tre år fra ansettelsestidspunktet kunne vise til norskferdigheter minimum tilsvarende nivå B2.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Søknadsprosess

Din søknad bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • attester og alle sider av vitnemål
 • CV med fullstendig publikasjonsliste
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider fra de siste fem år, inkludert doktorgradsavhandlingen, med en kommentert oversikt over disse vedlagt

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at søknaden skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og søkeren må regne med å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter slik at det blir en reell og rettferdig vurdering av søkerne. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Søknadene vil bli vurdert av en sakkyndig komite. Før oversendelse av søknadsdokumentene til sakkyndig komite, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søknader fra søkere som ikke er kvalifiserte vil ikke bli oversendt til vurdering. 

Vi tilbyr

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største universitet
 • deltakelse i et kreativt og inkluderende fagmiljø
 • tid til forsknings- og utviklingsarbeid
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i førsteamanuensis i kode 1011, lønnstrinn 63 – 74, dvs kroner 615 700 – 745 000 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Tiltredelse etter avtale, men helst fra 1. mars 2024/senest for tiltredelse i august 2024. 

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Erik Døving, faggruppeleder, 930 34 798

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden «logg inn og søk stillingen».

For praktiske opplysninger om levering av søknaden ta kontakt med Ståle Bie stbie@oslomet.no

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Etter avtale
Lønn 615 700 – 745 000 pr. år
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 23/06007
Kontakt
 • Erik Døving, +4793034798
Publisert 08.09.2023
Søknadsfrist 08.10.2023

Tilbake til ledige stillinger