Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM), Handelshøyskolen ved OsloMet

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr utdanninger på alle gradsnivåer, samt årsstudier, videreutdanninger og oppdragsundervisning. Fakultetet har et aktivt forskningsmiljø. Det er om lag 280 tilsatte og rundt 4400 studenter knyttet til fakultetet, som holder til i Pilestredet i Oslo sentrum.

Handelshøyskolen ved OsloMet, Faggruppe for strategi, innovasjon og markedsføring er det ledig en fast 100 % stilling som førsteamanuensis innenfor fagområdet entreprenørskap, i skjæringspunktet mot innovasjon og strategi.

Handelshøyskolen ønsker å videreutvikle de gode fagmiljøene og søker en person med forutsetninger for å bidra til utvikling av forskning og utdanning innenfor entreprenørskap, strategi og innovasjon samt faggruppens øvrige arbeidsområder. Den som ansettes forventes å særlig bidra til undervisning rettet mot entreprenørskap, og vårt bachelor- og masterprogram i økonomi og administrasjon. Det kan også bli mulighet til å veilede PhD-studenter.

Stillingen inngår i faggruppen for strategi, innovasjon og markedsføring. Faggruppen har 13 ansatte og ansvar blant annet for Handelshøyskolens undervisning i strategi, innovasjon, entreprenørskap og markedsføring på all nivåer, inkludert etter- og videreutdanning. Faggruppen forsker på tematikk knyttet til både entreprenørskap, innovasjon, strategi, markedsføring og kommunikasjon. Det forventes at den som ansettes bidrar til forskningssamarbeid og faglig nettverk nasjonalt og internasjonalt, samt forskningsformidling. Videre forventes det ta vedkommende deltar i søknadsskriving om forskningsprosjekter.

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • undervise innenfor og medvirke til utvikling av Handelshøyskolens studietilbud i entreprenørskap, økonomi og administrasjon og øvrige studietilbud på bachelor-, master og PhD-nivå
 • drive forskning og formidling
 • ivareta faglig-administrative fellesoppgaver
 • bidra til utvikling av fagmiljøet ved Handelshøyskolen
 • delta i forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering
 • formidling av forskningsresultater

Kvalifikasjonskrav

Vurdering og rangering av søkerne baserer seg på forsknings- og utvikling samt undervisning og studieutvikling av høy kvalitet som er relevant for stillingen. Vitenskapelige publikasjoner i anerkjente kanaler fra de siste fem årene vil bli særlig vektlagt. Dokumenterte akademiske kvalifikasjoner og pedagogiske ferdigheter vektlegges sammen med personlig egnethet. I stillingen er det særlig viktig med kompetanse og personlig egnethet med hensyn til å utvikle studentenes ferdigheter innenfor entreprenørskap.

Søkere må:

 • ha doktorgrad i relevant område
 • forskningskompetanse innenfor entreprenørskap, innovasjon eller strategi
 • ha relevant undervisningserfaring på universitets- eller høgskolenivå
 • ha god kunnskap om entreprenørskapsfeltet og kunne kommunisere med aktører som inkubatorer, start-up labs og gründere
 • ha primært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk, men også ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk
 • gode samarbeidsevner

Som søker må du dokumentere relevant utdanningsfaglig kompetanse i samsvar med OsloMet sine Retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse.

Doktorgradsstudenter med under 6 måneder igjen av doktorgradsforløpet kan søke, men studenten må vedlegge en skriftlig bekreftelse fra veileder og institusjonen som bekreftelse på progresjon. Tiltredelse forutsetter at disputas er avholdt.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger - Lovdata

Andre ønskelige kvalifikasjoner

 • ha egen erfaring fra entreprenørskap for eksempel som gründer.
 • ha erfaring fra utvikling av studier og emner på universitet og høyskole, fortrinnsvis innenfor entreprenørskapsfeltet.
 • god kompetanse i bruk av digitale undervisningsverktøy og kompetanse i kvantitativ og/eller kvalitative metoder som er særlig relevante for Handelshøyskolens forskning.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju. Søkere uten relevant praktisk-pedagogisk utdanning forplikter seg til å gjennomføre OsloMets pedagogiske program.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Søknadsprosess

Din søknad bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • fullstendig publikasjonsliste
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider fra de siste fem år, inkludert doktorgradsavhandlingen, med en oversikt over disse vedlagt

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at søknaden skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og søkeren må regne med å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter slik at det blir en reell og rettferdig vurdering av søkerne. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Søknadene vil bli vurdert av en sakkyndig komite. Før oversendelse av søknadsdokumentene til sakkyndig komite, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søknader fra søkere som ikke er kvalifiserte vil ikke bli oversendt til vurdering. 

Vi tilbyr

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største universitet
 • deltakelse i et kreativt og inkluderende fagmiljø
 • tid til forsknings- og utviklingsarbeid
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i førsteamanuensis i kode 1011, lønnstrinn 63 – 74, dvs kroner 615 700 – 745 000 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Tiltredelse etter avtale.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Fred Strønen, gruppeleder, 98842533

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden «logg inn og søk stillingen»

For praktiske opplysninger om levering av søknaden ta kontakt med Ståle Bie stbie@oslomet.no

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Etter avtale
Lønn 615 700 – 745 000 pr. år
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 23/06002
Kontakt
 • Fred Strønen, +4798842533
Publisert 08.09.2023
Søknadsfrist 08.10.2023

Tilbake til ledige stillinger