Universitetsbiblioteket, Biblioteket P48

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Ved OsloMet – storbyuniversitetet er det ledig ett års 100 % engasjement som universitetslektor innen norsk som andrespråk. Vi søker deg som ønsker å bidra til gode tilbud i norskopplæring for ansatte og Erasmus+-studenter med et annet førstespråk enn norsk.

Oppstartsdato er satt til 1. august 2023, eller etter avtale.

Stillingen er i dag tilknyttet Universitetsbiblioteket. OsloMet er en institusjon i utvikling. Det kan derfor bli endringer i arbeidsoppgaver og/eller organisatorisk plassering som følge av endringer i organisasjonen.

 

Dine arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil være

 • å undervise og veilede i norskopplæring for Erasmus+-studenter og ansatte med et annet førstespråk enn norsk
 • å bidra i det administrative arbeidet for tilbudene i norskopplæring
 • å bidra i den faglige utviklingen av tilbudet i norskopplæring 

 

Du må ha

 • mastergrad i norsk som andrespråk, norskdidaktikk (språkvitenskap), eller tilsvarende
 • erfaring fra undervisning og veiledning på universitets- og høgskolenivå
 • erfaring fra norskundervisning av minoritetsspråklige, fortrinnsvis for voksne
 • meget god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk

 

Det er en fordel at du har

 • praktisk/pedagogisk kompetanse 

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-02-09-129)

 

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen

 • reflektert og bevisst holdning til egen undervisningsvirksomhet
 • interesse for å utvikle og bruke varierte læringsmåter i undervisning
 • faglig engasjement og vilje til å dele kunnskap
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • strukturert og løsningsorientert

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

 

Vi tilbyr

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største universitet
 • muligheter til faglig utvikling
 • trivelig arbeidsmiljø med engasjerte kolleger
 • pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse  (www.spk.no)
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger 

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1009 universitetslektor, lønnstrinn 51 – 66, tilsvarende kr. 478 300 – 615 000 per år i 100% stilling, Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse (SPK).  For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

 

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk via vårt rekrutteringssystem.


Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

 

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Bibliotekdirektør Hege Undem Store, tlf. 99020355
 • Universitetslektor Stephan Hvinden, tlf. 92060347

 

Søknadsfrist: 11. april 2023Ansettelsestype Midlertidig ansettelse
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 01.08.2023
Lønn 478 300 – 615 000
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 23/02077
Publisert 21.03.2023
Søknadsfrist 11.04.2023

Tilbake til ledige stillinger