Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM), Handelshøyskolen ved OsloMet

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr utdanninger på alle gradsnivåer, samt årsstudier, videreutdanninger og oppdragsundervisning. Fakultetet har et aktivt forskningsmiljø. Det er om lag 280 tilsatte og rundt 4400 studenter knyttet til fakultetet, som holder til i Pilestredet i Oslo sentrum.

Handelshøyskolen ved OsloMet har ledig en fireårig åremålsstilling som faggruppeleder for strategi, innovasjon og markedsføring. Deler av stillingen er viet tid til egen faglig aktivitet innen forskning og undervisning. Faggruppelederen rapporterer til instituttleder for Handelshøyskolen og sitter i Handelshøyskolens ledergruppe.

Faggruppe for strategi, innovasjon og markedsføring har ansvar for Handelshøyskolens undervisning og forskning innenfor fagområdet. Faggruppen har som mål å sikre attraktiv, relevant og forskningsbasert undervisning på sitt ansvarsområde på Handelshøyskolens bachelor- og masterprogrammer, på fakultetets ph.d.-program og på etter- og videreutdanninger. Videre skal faggruppen styrke Handelshøyskolens forskning og formidling, og bidra til at instituttet blir et internasjonalt anerkjent forskningsmiljø innenfor sitt fagområde. Faggruppen har i dag 12 medarbeidere. Faggruppen for strategi, innovasjon og markedsføring (SIM) driver forskning og undervisning innenfor strategi, innovasjon, entreprenørskap, markedsføring, interkulturell kommunikasjon og engelsk fagspråk. 

Arbeidsoppgaver

Faggruppeleder skal ha ansvar for: 

 • å utvikle faggruppens faglige aktivitet og forskningsbaserte kunnskap av relevans for Handelshøyskolens utdanningsprogrammer
 • å sørge for nødvendige undervisningsressurser til Handelshøyskolens studieprogramportefølje
 • å ivareta personalansvar for faggruppens medarbeidere
 • å profilere faggruppens faglige virksomhet – lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • å holde instituttleder oppdatert om alle forhold av vesentlig betydning
 • å bidra til den strategiske utviklingen av Handelshøyskolen
 • undervisning og forskning tilsvarende 50% av en førsteamanuensis/professorstilling

Kvalifikasjoner og vilkår

Det kreves formell kompetanse for ansettelse i vitenskapelig stilling (fortrinnsvis doktorgrad eller tilsvarende) ved universitet og førstehånds erfaring med undervisning, forskning og utviklingsarbeid innenfor faggruppens ansvarsområde.

Videre kreves:

 • faglig styrke på relevante fagområder for faggruppen for strategi, innovasjon og markedsføring
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller et skandinavisk språk, samt engelsk

Det er en fordel at du:

 • har ledererfaring fra undervisnings- eller forskningsvirksomhet
 • har god forståelse for strategiledelse og personalledelse
 • er motiverende
 • er inkluderende
 • er resultatorientert
 • er en god kommunikator internt og eksternt

Vi kan tilby deg

 • å delta i ledelsen og utviklingen av en handelshøyskole i vekst
 • et inspirerende fagmiljø
 • mulighet for faglig utvikling og aktivitet
 • deltakelse i lederutviklingsprogram
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Instituttleder Ingvild Reymert, tlf. 67 23 65 60, mobil: 975 95 845

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk 1473 studieleder i lønnstrinn 73-78, tilsvarende kr. 701 300 – 790 100 per år. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse (SPK). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist:   22.03.2023   
Ref: 23/01639 

Ansettelsestype Åremålsstilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 01.08.2023
Lønn kr. 701 300 – 790 100 per år.
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 23/01639
Kontakt
 • Ingvild Reymert, 67236560/97595845
Publisert 01.03.2023
Søknadsfrist 22.03.2023

Tilbake til ledige stillinger