Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for naturvitenskapelige helsefag

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.Vil du være med å videreutvikle fagområdet radiografi ved OsloMet?

Ved Institutt for naturvitenskapelige helsefag er det ledig en 100 % fast stilling som førsteamanuensis innen radiografi. Vi ser etter deg som er klinisk oppdatert, ambisiøs og motivert til å styrke vårt fagmiljø.

Radiografi er én av fire avdelinger på Institutt for naturvitenskapelige helsefag, og er landets største radiografutdanning med om lag 25 ansatte. Fagmiljøet drifter bachelor i radiografi og videreutdanning i stråleterapi. I tillegg bidrar miljøet til det instituttovergripende masterprogrammet i biomedisin med egen master i CT og nukleærmedisin, samt det fakultetsovergripende ph.d.-programmet i helsevitenskap. Fagmiljøet har mange spennende oppgaver fremover knyttet til utdanning av bachelor- og masterkandidater i radiografi, særlig fordi vi har en satsning innen CT for bachelorprogrammet, og skal videreutvikle master i biomedisin til master i helse og teknologi med tre studieretninger innen radiografi. Sistnevnte gjøres i samarbeid med andre institutter og fakulteter, og danner grunnlag for økt samarbeid med de øvrige helse- og teknologiutdanningene på OsloMet.

Institutt for naturvitenskapelige helsefag har utstrakt forskningsaktivitet, og vi ønsker nå å styrke vår kompetanse på forskning og utvikling innen radiografi, samt å videreutvikle den eksternfinansierte forskningsaktiviteten ved instituttet. Vår nye medarbeider skal aktivt kunne bidra til denne satsningen. Medarbeideren vil videre være viktig for å styrke den faglige kompetansen både på bachelor-, master- og videreutdanningsnivå og dermed utviklingen av studieprogrammet i radiografi i sin helhet.

Radiografmiljøet er opptatt av å være nyskapende, både hva pedagogikk og radiografifaglig utvikling angår, og det er økt fokus på innovasjon, teknologi og digital kompetanse. Vi arbeider med studentaktive læringsformer ved alle emnene og har utviklet flere digitale læreverk. Fagmiljøet har gode eksterne samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt innen klinikk, industri og ved andre forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Videre har avdelingen tre moderne øvingslaboratorier – konvensjonell røntgen, mobil røntgen og en CBCT, og er i tillegg i ferd med å bygge en liten klinisk sengepost. Øvingsavdelingen er godt egnet til realistiske simuleringer.

Les mer om Fakultet for helsevitenskap her.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være å

 • undervise og veilede på bachelor- og masternivå
 • aktivt bidra til fagutvikling, innovasjon og digitalisering
 • gjennomføre eget forsknings- og utviklingsarbeid innen bildediagnostikk og behandling
 • formidle kunnskap og forskningsresultater både til fagmiljøer og samfunnet for øvrig
 • aktivt delta i utviklingen av større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering sammen med kolleger i fagmiljøet
 • aktivt bidra til, og utvikle nye forsknings-, innovasjons- og utdanningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • bidra til videreutvikling av digitale læringsressurser
 • veilede studenter i øvingslaboratorier og følge opp studenter i praksis
 • utføre faglig-administrative oppgaver knyttet til emneansvar

Kvalifikasjonskrav

 • relevant doktorgrad
 • bachelor i radiografi
 • relevant forsknings- og utviklingsarbeid
 • erfaring med undervisning, veiledning på høgskole- eller universitetsnivå
 • oppdatert klinisk erfaring som radiograf
 • søker må dokumentere relevant utdanningsfaglig kompetanse. Kriterier for vurdering av slik kompetanse fremgår av OsloMets retningslinjer for utdanningsfaglig kompetanse.
 • gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner i engelsk

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Søkere må dokumentere grunnleggende kompetanse i undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik universitetspedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet.

Ønskede kvalifikasjoner

 • erfaring med å lede forskningsprosjekter, inkludert innhenting av eksterne forskningsmidler
 • nasjonale og internasjonale nettverk innen forskning og/eller undervisning
 • annen relevant yrkeserfaring
 • erfaring med digitale læringsverktøy i en pedagogisk kontekst
 • erfaring med omvendt klasserom og studentaktive læringsformer
 • erfaring innen stråleterapi

Personlige egenskaper

Vi søker deg som har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og som er engasjert i studenter på alle nivåer. Du er positiv til innovasjon, digitalisering og utvikling, og du har ambisjoner på egne og fagets vegne. Videre er du kreativ, målrettet, initiativrik og en god lagspiller.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Sakkyndig vurdering og søknadsprosess

Som søker med førstekompetanse vil du bli vurdert av en sakkyndig komité. Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komité, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet. Søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering. Innen søknadsfristen må du laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål 
 • fullstendig publikasjonsliste 
 • en tre-siders forskningsplan som inkluderer én del som beskriver hvordan egen forskning kan komplementere pågående forskningsaktivitet ved instituttet
 • legg ved inntil 10 vitenskapelige arbeider
 • gjerne to referanser med kontaktinformasjon

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen «logg inn og søk stillingen». Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert, og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju.  

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju, Vi vil også gjennomføre en kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.  

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt Sofie Rabo Carlsen via e-post, soca@oslomet.no.

Vi tilbyr

 • et inspirerende utdannings- og forskningsmiljø med muligheter for faglig utvikling og deltagelse i etablerte forskningsgrupper med nasjonalt og internasjonalt samarbeid
 • varierte arbeidsoppgaver i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger 

Stillingen lønnes iht. til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1011 førsteamanuensis, lønnstrinn 60-74, dvs. kroner 543 500-702 100 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger 

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • studieleder Kari Gerhardsen Vikestad, telefon: +47 67 23 63 91, e-post: Kari-Gerhardsen.Vikestad@oslomet.no
 • instituttleder Elin Holter Anthonisen, telefon: +47 67 23 69 55, e-post: elin.holter.anthonisen@oslomet.no
 • for spørsmål av administrativ karakter, kontakt Sofie Rabo Carlsen, e-post: soca@oslomet.no
   

Søknadsfrist: 4. november 2021
Ref.nr: 21/10440

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Snarest
Lønn Kr. 543 500 - 702 100
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 21/10440
Kontakt
 • Kari Gerhardsen Vikestad, 67 23 63 91
 • Elin Holter Anthonisen, 67 23 69 55
Publisert 15.10.2021
Søknadsfrist 04.11.2021

返回职位空缺页面