Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller, i Pilestredet og i Sandvika.

Vil du bli med og utdanne fremtidige sykepleiere?

OsloMet er i ferd med å bygge opp en av landets beste sykepleierutdanninger og et ledende kompetansemiljø innen sykepleierens fagområder.

Fakultet for helsevitenskap, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid søker ny medarbeider til fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor tilknyttet fagområdet pasientsikkerhet.

Vi ønsker deg som er ambisiøs på studenters vegne, som trives med undervisning, veiledning og forskning og som er innstilt på å ta i bruk ulike digitale læringsressurser.

Det er utstrakt forskningsaktivitet på instituttet med 7 forskningsgrupper og vi ansetter jevnlig stipendiater.
Som førsteamanuensis/førstelektor hos oss, vil du få 35 % forskningstid.

Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere med førstekompetanse, kan det bli aktuelt å ansette i midlertidig stilling som universitetslektor med krav om kvalifisering innen tre år. Plan for kvalifisering må vedlegges søknaden.


Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være å

 • undervise, veilede og utvikle studentaktive læringsformer i hele utdanningsløpet både på bachelor- og masternivå
 • FoU-aktivitet, publisere og formidle forskningsresultater
 • delta i utvikling av forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering sammen med kolleger i fagmiljøet
 • veilede og vurdere studenter i praksis
 • sensur og utvikling av vurderingsformer
 • delta i og utvikle nasjonalt og internasjonalt samarbeid
 • bidra til utvikling av instituttets faglige virksomhet

Undervisning og veiledning i andre relevante fagområder på instituttet kan også være aktuelt.

Les mer om utdanningen her.

 

Vi søker deg som har

 • relevant utdanning på førstestillingsnivå
 • relevant mastergrad og bachelor sykepleie eller annen relevant bachelorutdanning
 • kompetanse innen fagområdet pasientsikkerhet
 • gode engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig

Ved manglende norsk/skandinavisk språk kompetanse gis tilbud om opplæring for å kunne utføre arbeidsoppgavene tillagt stillingen.


Det er en fordel at du har

 • relevant klinisk erfaring
 • erfaring med undervisning og veiledning fra høgskole-/universitetsnivå
 • kompetanse innen bruk av digitale undervisningsverktøy

Dokumentert pedagogisk utdanning og erfaring vektlegges. Har du ikke relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må du forplikte deg til å gjennomføre universitetets program for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen to år.


OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Generelle kriterier for ansettelse i stilling som førsteamanuensis/førstelektor fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.


Vi ønsker deg som har

 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • evne til å jobbe selvstendig og vise fleksibilitet
 • evne til å være løsningsorientert
 • stor arbeidskapasitet og positivt engasjement
 • evne til å møte studentene som ansvarlige deltaker i egen læring
 • god evne til å inspirere og veilede kandidater og kollegaer

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.


Sakkyndig vurdering

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • liste over vitenskapelig arbeider
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider, inklusive ph.d.-avhandlingen din.

Du må laste opp alle disse dokumentene. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.


Vi kan tilby deg

 • et inspirerende utdannings- og forskningsmiljø ved Norges tredje største universitet
 • muligheter for faglig utvikling og deltagelse i etablerte forskningsgrupper med nasjonalt og internasjonalt samarbeid
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

 

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Studieleder Kari Hjerpaasen, telefon: 905 29 709, e-post: kari.hjerpaasen@oslomet.no

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, 1011 førsteamanuensis /1098 førstelektor. Lønn kroner 524 200 – 682 200 per år.

For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.


Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.

 

Søknadsfrist:         15.03.19

Ref:                      19/01482


OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til

HR Excellence in Research (HRS4R).

 


OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess.


 

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Pilestredet
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 19/01482
Kontakt
 • Studieleder Kari Hjerpaasen, 905 29 709
Publisert 10.02.2019
Søknadsfrist 15.03.2019

返回职位空缺页面