Arbeidsforskningsinstituttet AFI

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov.  OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet - storbyuniversitetet består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

Forskning - kunnskap - handling - for et bedre arbeidsliv

Rådgiver/seniorrådgiver – Forsking og utvikling (FoU) og prosjektkontroller – Arbeidsforskningsinstituttet AFI

Arbeidsforskningsinstituttet driver handlingsrettet arbeidslivsforskning på bedriftsutvikling og innovasjon; iverksetting av offentlig politikk; organisering, styring og ledelse av offentlig forvaltning og tjenesteyting; evaluering av tiltak, arbeidsmiljø; arbeids- og velferdspolitikk med vekt på integrering og likestilling. AFI er tverrfaglig og har forskere med ulik bakgrunn, for eksempel fra sosiolog, statsvitenskap, økonomi, sosialantropologi, historie og filosofi.

AFI er et oppdragsforskningsinstitutt hvor prosjektene finansieres fra Norges forskningsråds programmer, EU, departementer og direktorater, kommuner, arbeidslivets organisasjoner, organisasjoner i helse- og velferdsfeltet og private bedrifter.

Til AFIs administrasjonsteam med åtte medarbeidere søker vi nå to rådgivere/seniorrådgivere der hovedvekten av arbeidet vil ligge i koblingspunktet mellom den faglige og den administrative aktiviteten ved instituttet.

Vi søker én FoU rådgiver og én prosjektkontroller.

Arbeidsoppgaver for stillingene

FoU-rådgiver:

AFIs FoU-rådgiver er en administrativ støttefunksjon der en av hovedoppgavene er å ha oversikt over løpende og fremtidige utlysninger av forskningsoppdrag fra Norges forskningsråd, EU og andre oppdragsgivere. Du skal også holde deg orientert om informasjon fra relevante oppdragsgivere. Andre oppgaver som ligger til stillingen:

 • planlegge og koordinere søknadsprosesser sammen med forskere og ledelsen
 • innhente relevante anbudsdokumenter, sørge for at søknader oppfyller formelle regler og krav, samt sikre innlevering til riktig tid
 • bistå prosjektleder ved inngåelse av kontrakter og samarbeidsavtaler
 • behandle innsynsbegjæringer av søknader

Andre oppgaver knyttet til søknadsutarbeiding, prosjektoppfølging og rapporteringer kan også være aktuelle.

Prosjektkontroller:

Hovedoppgavene for prosjektkontrolleren er overordnet økonomisk oppfølging og rapportering av ulike prosjekter og oppdrag (også fra EU og Forskningsrådet). Du skal være en støttefunksjon for prosjektleder og andre involverte parter i prosjektene. Dette innebærer blant annet å:

 • etablere og følge opp budsjett, finansiering, kostnader og inntekter for flere prosjekter
 • ha ansvar for korrekt fakturagrunnlag til kunde
 • utarbeide lønnsomhets- og avviksanalyser
 • utarbeide rapporter og økonomiske statusoversikter til prosjektledere og eksterne
 • bistå i periodeavslutninger, samt
 • være en ressursperson vedrørende økonomiske spørsmål i prosjekter og andre områder knyttet mot økonomistyring

Andre administrative oppgaver kan også være aktuelle.

Du må ha (felles for begge stillingene)

 • utdanning på universitet- eller høgskolenivå, fortrinnsvis med mastergrad innen samfunnsfag eller økonomi. Lang og relevant erfaring kan kompensere for kravet om utdanning
 • erfaring fra prosjektarbeid, prosjektadministrasjon og koordinering, fortrinnsvis innenfor forskning og analyse
 • god kunnskap i bruk av dataverktøy
 • gode norsk- og engelskspråklige ferdigheter, muntlig og skriftlig

Vi legger vekt på (felles for begge stillingene)

På AFI er vi opptatt av det kollektive ansvaret vi har for å innhente forskningsmidler, og vi samarbeider gjerne på tvers av etablerte miljøer for å nå våre mål. Du må derfor like godt å jobbe sammen med andre i et tverrfaglig miljø. Du bør like å koordinere, være analytisk, systematisk, initiativrik, ansvarsbevisst og løsningsorientert. Til tider kan dagene være travle her, og du må trives med en hektisk hverdag, med spennende og viktige oppgaver. Vi ser etter en person som er trygg i rollen som rådgiver og som har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Det er viktig at du har evne til å håndtere og levere innenfor korte og absolutte frister.

Avhengig av stillingen det søkes på legger vi også vekt på:

 • erfaring fra forsknings- og prosjektadministrasjon, herunder kjennskap til anbuds- og/eller søknadsprosesser (innenfor instituttsektoren, eller universitet- og høgskolesektoren, er en stor fordel)
 • kjennskap til Norges forskningsråd, EU og andre relevante forskningspolitiske aktører
 • erfaring fra anbudsprosesser og offentlige anskaffelser
 • erfaring fra søknadsprosesser
 • erfaring med inngåelse av kontrakter
 • personlig egnethet

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi kan tilby deg

 • deltagelse i et inkluderende og faglig sterkt miljø
 • gode muligheter for faglig utvikling og til å påvirke egen rolle
 • spennende jobb på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Vennligst oppgi to referanser, med informasjon om navn, telefonnummer og relasjon til deg. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Økonomi- og administrasjonssjef Anne Margrethe Kristiansen, 48024368
 • Instituttdirektør Elisabeth Nørgaard, 90074612

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1434 Rådgiver eller 1364 Seniorrådgiver, avhengig av kompetanse. Lønn NOK 442 400 - 586 500 eller NOK 524 200 - 682 200 pr. år, avhengig av stillingskode. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist:   1. februar 2019

Ref:                 19/00452       

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til

HR Excellence in Research (HRS4R).

Ansettelsestype 永久职位
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 2
Arbeidsomfang 100%
Sted Stensberggata 26, 0170 Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 19/00452
Kontakt
 • Anne Margrethe Kristiansen, 48024368
 • Elisabeth Nørgaard, 90074612
Publisert 11.01.2019
Søknadsfrist 01.02.2019

返回职位空缺页面