LOGOTYPE_FOR OsloMet - storbyuniversitetet

APPLY_FOR Studentassistent for IT-support (OsloMet)


1. Nedsatt funksjonsevne/hull i CV

OsloMet ønsker å bidra til at flere med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kommer i arbeid. Gjelder dette deg bes du oppgi det her. Med hull i CV menes at du har vært uten arbeid, utdanning eller opplæring i minst to år de siste fem årene. Fraværet må skyldes rus, soning eller sykdom, herunder psykisk sykdom, eller du må i fraværsperioden har vært aktivt arbeidssøkende. Du gjøres samtidig oppmerksom på at opplysningene vil bli brukt til statistikk- og rapporteringsformål i anonymisert form. *

 •  Nedsatt funksjonsevne
 •  Hull i CV
 •  Nei

2. Innvandrerbakgrunn

Søkere som oppgir å ha innvandrerbakgrunn vil bli vurdert i forhold til krav om å kalle inn minst en kvalifisert søker med innvandrerbakgrunn til intervju. Innvandrerbakgrunn innebærer at du selv er født i utlandet og har innvandret, eller at begge dine foreldre er utenlandskfødte. *

 •   Jeg har innvandrerbakgrunn (Skriv inn opprinnelsesland)
 •   Nei

3. Fortrinnsrett

Dersom du har blitt sagt opp fra en statlig virksomhet i Norge åpner statsansatteloven§ 24 i Norge for at du, på visse vilkår, kan kreve fortrinnsrett til annen passende stilling istaten. I så fall har du fått utstedt en overtallighetsattest som MÅ vedlegges med søknaden

(选填项目)
 •  Jeg krever fortrinnsrett

4. Reservasjon mot offentlighet

Offentlighetsloven § 25 åpner for at du kan be om å bli unntatt fra den offentlige listen over søkerne hvis du mener særlige forhold tilsier at du kan bli skadelidende dersom navnet ditt offentliggjøres. Vi gjør oppmerksom på at anmodningen MÅ begrunnes og vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle. Det betyr at den ikke nødvendigvis vil bli tatt til følge. Du bes oppgi (i spørsmål 5) om du ønsker å opprettholde søknaden din dersom din anmodning ikke tas til følge. OsloMet offentliggjør kun søkerlister når det kommer en konkret forespørsel. *

 •   Jeg ønsker å unntas fra offentlig søkerliste og oppgir en begrunnelse.
 •   Nei
Spørsmål 5 må besvares hvis du har ønsket å unntas fra offentlig søkerliste og har lagt inn begrunnelse i spørsmål 4.

5. Jeg ønsker å opprettholde søknaden selv om anmodningen ikke blir tatt til følge

(选填项目)
 •  Ja
 •  Nei

6. Hvor så du først denne jobbannonsen? *

 •   Oslomet.no
 •   NAV
 •   Finn.no
 •   Aftenposten
 •   Aftenposten.no
 •   Academic Positions
 •   LinkedIn
 •   Universitetsjobb.se
 •   Eures
 •   Euraxess
 •   ResearchGate
 •   inkludi.no
 •   Facebook
 •   Twitter
 •   Instagram
 •   utrop.no
 •   forskning.no
 •   jobs.ac.uk
 •   Indeed
 •   Andre
可接受的文件类型: CV_AND_COVER_LETTER_FILE_FORMATS. MAX_FILE_SIZE: 40MB
上传 文件正在上传中 或者
您的简历附件: DOWNLOAD
上传 文件正在上传中 或者
OWN_PERSONAL_LETTER: DOWNLOAD
上传 文件正在上传中